Kredit za sisteme za navodnjavanje iz kanalske mreže

navodnjavanje rendzer

Rok vraćanja kredita do 7 godina u okviru kojih je obuhvaćen grejs period. Godišnja kamata 2,5 odsto.

Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad raspisao je KONKURS za dugoročne kredite za nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. 

Osnovni cilj odobravanja kredita je povećanje obradivih površina pod opremom i sistemima za navodnjavanje iz kanalske mreže u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Ko može biti korisnik Kredita?

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici koji su razvrstani kao mikro, malo ili srednje pravno lice i fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji AP Vojvodine, koji imaju aktivan status gazdinstva i navršenih manje od 70 godina života.

Korisnici sredstava moraju imati registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine.

Investicija koja je predmet finansiranja se mora realizovati na teritoriji AP Vojvodine.

Uslovi kreditiranja

  • Iznos kredita: u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva, od 1.000.000,00 do 50.000.000,00 dinara.

Prilikom obračuna iznosa kredita, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost;

  • kamatna stopa (godišnja): 2,5 %

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo će u celosti refundirati uplaćenu naknadu za obradu zahteva i redovnu kamatu u 2019. godini

  • bez sopstvenog učešća;
  • primena valutne klauzule: srednji kurs evra NBS;
  • rok vraćanja kredita: do 7 godina, u okviru kojih je obuhvaćen grejs period;
  • grejs period: do 24 meseca. U grejs periodu obračunava se i plaća interkalarna kamata mesečno, tromesečno ili šestomesečno, u visini ugovorene kamatne stope;
  • anuiteti se obračunavaju i plaćaju mesečno, tromesečno ili šestomesečno;
  •  naknada: za obradu kreditnog zahteva iznosi 5.000,00 dinara.
  • obezbeđenje kredita:

1. četiri menice korisnika kredita (pravno lice i preduzetnik), sa meničnim ovlašćenjem i

2. dve lične menice sa meničnim ovlašćenjem vlasnika, osnivača ili direktora, izuzev kada pravno lice podnosilac kreditnog zahteva nije sa većinskim privatnim kapitalom, odnosno nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i

3. garancija poslovne banke ili hipoteka prvog reda, i to:

– na poljoprivrednom zemljištu, čiji je minimalni odnos procenjene tržišne vrednosti i traženog kredita 150%, ili

– na građevinskom zemljištu, stambenoj ili poslovnoj uknjiženoj nepokretnosti, samo za pravna lica i preduzetnike, čiji je minimalni odnos procenjene tržišne vrednosti i traženog kredita 200%, sa obavezom upisa hipoteke na svim suvlasničkim udelima kada postoji više vlasnika nepokretnosti.

Ukoliko korisnik kredita pripada grupi povezanih lica obavezan instrument obezbeđenja je jemstvo najmanje jednog povezanog lica prihvatljivog za Fond, osim u slučaju kada je kredit obezbeđen garancijom poslovne banke.

Ukoliko je korisnik kredita fizičko lice – nosioc registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, a kredit obezbeđen hipotekom na poljoprivredno zemljište, nije obavezno jemstvo povezanog lica.

SVE DETALJE KONKURSA PREUZMITE OVDE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede