Kredit za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije – Prijave do 31.10.2022.

traktor i kombajn

Kreditiraće se nabavka pogonske i priključne mehanizacije, sa kamatom od 1% i rokom vraćanja od 5 godina u koji je uključen grejs period od 6 meseci

Konkurs za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u poljoprivredi u 2022. godini raspisao je Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede. Cilj raspisivanja konkursa je stvaranje uslova za intenziviranje poljoprivredne proizvodnje i podizanje nivoa efikasnosti i stepena konkurentnosti individualnih poljoprivrednih gazdinstava.

Pravo konkurisanja imaju: registrovana poljoprivredna gazdinstva – pravna i fizička lica sa teritorije AP Vojvodine, u aktivnom statusu, kao i fizička lica sa prebivalištem u jedinicama lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, kao i pravna lica sa sedištem (ne organizaciona jedinica) u jedinici lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine.
Krediti će se realizovati isključivo na teritoriji AP Vojvodine.

krediti mehanizacija IPARD

Kredit sa kamatom od 1% na pet godina

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

  • Kreditiraće se nabavka pogonske i priključne mehanizacije
  • Maksimalan iznos kredita 4.500.000,00 dinara,
  • Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 300.000,00 dinara,
  • Kredit se odobrava sa rokom vraćanja od 5 godine u koji je uključen grejs period od 6 meseci, računajući od dana prenosa sredstava,
  • Za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,
  • Otplata se vrši u šestomesečnim ratama, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda.

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču mehanizacije koju bude odabrao učesnik konkursa. Predračuni učesnika konkursa moraju isključivo biti od dobavljača čija je pretežna delatnost proizvodnja ili prodaja poljoprivredne mehanizacije. Krediti će se odobravati u skladu i na osnovu PRAVILNIKA O RASPODELI SREDSTAVA SA UTVRĐENIM KRITERIJUMIMA ZA DODELU KREDITA PO RASPISANIM KONKURSIMA U 2022. godini.

Realizacija kredita podrazumeva da Fond uplati iznos odobrenog kredita dobavljaču kog bude odabrao učesnik konkursa. Realizacija će biti u skladu sa planiranim sredstvima, u skladu sa prilivom sredstava na račun Fonda. Neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijave se podnose zaključno sa 31.10.2022. godine (ponedeljak).

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti poštom ili lično na adresu:

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom „Za konkurs za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u poljoprivredi u 2022. godini“

Informacije

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451
Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede:
www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Konkurs u celini i prijave se mogu preuzeti OVDE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede