Kratkoročni krediti za obrtna sredstva Razvojnog fonda APV

rasturač min đubriva

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad raspisao je Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivredi

Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava poljoprivrednim gazdinstvima namenjenih finansiranju obrtnih sredstava radi obezbeđenja kontinuiteta poljoprivredne aktivnosti i prevazilaženju nedostatka potrebnih finansijskih sredstava uslovljenog sezonskim karakterom poljoprivredne delatnosti a u cilju podsticanja zapošljavanja.

Krediti će se dodeljivati u oblasti poljoprivrede za finansiranje obrtnih sredstava.

Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 200.000.000,00 dinara.

Ko može da koristi kreditna sredstva?  

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine, koji imaju aktivan status gazdinstva i navršenih manje od 65 godina života.

Uslovi kreditiranja

– iznos kredita: od 300.000,00 do 5.000.000,00 dinara
– primena valutne klauzule – za sve obračune kredita po svim pitanjima primenjivaće se srednji kurs evra na dan uplate ili isplate
– kamatna stopa:
– 2% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene garancijom poslovne banke
– 3% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene hipotekom
– kamatna stopa za korisnike kredita koji imaju sedište na teritoriji gradova i opština Autonomne pokrajine Vojvodine svrstanih u treću i četvrtu grupu razvijenosti se smanjuje za jedan procentni poen
– rok vraćanja tranši kredita: 9 meseci od dana realizacije kredite
– period raspoloživosti: 36 meseci od dana prve realizacije kredita pri čemu korisnik može koristiti novu tranšu nakon potpunog izmirenja obaveze po prethodnoj tranši
– obračun i plaćanje kamate: kvartalno
– obezbeđenje kredita:
– dve lične menice fizičkog lica nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva sa meničnim ovlašćenjem i
– garancija poslovne banke ili
– hipoteka založno pravo prvog reda ili nižeg ukoliko je Fond jedini hipotekarni poverilac na poljoprivrednom zemljištu u korist Razvojnog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad (u daljem tekstu: Fond), čiji je minimalni odnos procenjene tržišne vrednosti i traženog kredita 150 %.

Fond zadržava pravo da od drugog ovlašćenog procenitelja zatraži dodatnu procenu poljoprivrednog zemljišta. Fond je dužan da od ovlašćenog procenitelja zatraži dodatnu procenu poljoprivrednog zemljišta, ukoliko po prvobitnoj proceni vrednost premašuje iznos od 10.000 EUR po hektaru. Dodatna procena se ima izvršiti o trošku podnosioca zahteva.

Ukoliko klijent pripada grupi povezanih lica obavezan instrument obezbeđenja je najmanje jemstvo jednog povezanog lica prihvatljivog za Fond osim u slučaju kada je kredit obezbeđen garancijom poslovne banke.

Minimalni uslovi su da nema dospelih neizmirenih obaveza prema Fondu, nema dospelih neizmirenih obaveza prema AP Vojvodini po kreditima odobrenim od strane Fonda za razvoj AP Vojvodine a koji su Ugovorom o poveravanju poslova praćenja i naplate potraživanja povereni Fondu, nema neizmirenih obaveza po osnovu poreza i ostalih javnih prihoda

OVDE ZAHTEV I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju ili do
donošenja odluke nadležnog organa o zatvaranju Konkursa.

Zahtev sa kompletnom potrebnom dokumentacijom iz tačke 6. Konkursa, podnosi se Razvojnom Fondu
Autonomne Pokrajine Vojvodine doo Novi Sad, na adresi Bulevar cara Lazara 7a, 21000 Novi Sad,
Sektoru za kredite, ili poštom na istu adresu.

Zahtevi koji se podnesu nakon zatvaranja Konkursa, kao i zahtevi koji ne ispunjavaju minimalne
uslove navedene u tački 5. Konkursa, neće biti uzeti u razmatranje.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti lično na adresi Bulevar cara Lazara 7a, Novi Sad, u
Sektoru za kredite; elektronskim putem: kreditno@rfapv.rs ili telefonskim putem na brojeve:
021/454-334; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-022; 021/6351-014.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede