Košnice sa pčelinjim društvima za mlade zrenjaninske pčelare – Prijave do 6. juna

pcelari pregled kosnica

Za mlade pčelare u naseljenim mestima u gradu Zrenjaninu obezbeđeni podsticaji za košnice sa pčelinjim društvima

Korisnici podsticajnih sredstava grada Zrenjanina mogu biti fizička lica do 40 godina. Podnosilac prijave treba da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom sa najmanje 20 upisanih košnica a najviše 30 upisanih košnica i mora biti iz naseljenih mesta grada Zrenjanina.

pcele na poletaljci braon kosnica

Potrebna dokumentacija

  • Čitko popunjen obrazac prijave koji čini sastavni deo javnog poziva. Obrazac1;
  • Fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta za nosioca RPG;
  • Potvrda o aktivnom statusu registrovanog poljoprivrednog gazdinstva za 2022. godinu koju izdaje Uprava za trezor;
  • Izvod o broju košnica za 2022.godinu koju izdaje Uprava za trezor.

Potrebna dokumenta mogu se predati u originalu ili kao overene fotokopije. Zahtev sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično na šalteru broj 2 Prijemnog odeljenja grada Zrenjanina sa naznakom za “JAVNI POZIV DAVANjE PODSTICAJA U VIDU KOŠNICA SA PČELINjIM DRUŠTVIMA MLADIMA NA SELU” za Odsek za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Javni poziv za košnice sa pčelinjim društvima je otvoren do 6. juna 2022. godine.

Informacije

Dodatne informacije mogu se dobiti lično ili putem telefona 023/3150234 od 08 do 14 časova u Odseku za poljoprivredu i ruralni razvoj grada Zrenjanina, ulica Slobodana Bursaća broj 4.

Tekst Javnog poziva i prijavu , mogu se preuzeti lično u Odseku za poljoprivredu i ruralni razvoj i sa internet adrese: www.zrenjanin.rs «Konkursi i oglasi»

Tekst konkursa

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede