Konkursi Razvojnog fonda Vojvodine i dalje otvoreni

Šeta kroz polje žita 2

Konkursi za poljoprivredu: četiri konkursa za dugoročno finansiranje i jedan za kratkoročno i konkurs za razvoj turizma.

Razvojni fond Vovjodine odobrio preko 800 miliona dinara u 2018. godini

U Razvojnom fondu APV i dalje je otvoreno 10 kreditnih linija koje su namenjene razvoju privrede, poljoprivrede i lokalnih samouprava uz kamatne stope 1 % ili 2 % za korisnike kredita koji dolaze sa teritorije opština koje spadaju u treću i četvrtu grupu razvijenosti, 2 % ili 3 % za korisnike koji poslovanje obavaljaju u opštinama iz prve i druge kategorije razvijenosti.

Konkursi za poljoprivredu

Kada je poljoprivreda u pitanju imamo otvorena četiri konkursa za dugoročno finansiranje i jedan za kratkoročno, to su :

  • konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu,
  • konkurs za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta,
  • konkurs za dugoročne kredite za IPARD,
  • dugoročni kredit za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i
  • konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva kažu u Razvojnom fondu.

Za dve kreditne linije namenjene razvoju poljoprivrede vlada veoma veliko interesovanje i to: Konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu koji je namenjen nabavci poljoprivredne mehanizacije, nabavci opreme za poljoprivrednu proizvodnju, kvalitetnog priplodnog materijala u stočarstvu, matičnog jata, zatim za nabavku pčelinjih društava i košnica sa pratećom opremom, nabavku višegodišnjih zasada voća, vinove loze, mreža sa naslonom, sistema za navodnjavanje, tu takođe spada i nabavka opreme za povećanje kapaciteta i osavremenjavanje linija za preradu proizvoda, zatim kupovina, izgradnja, adaptacija i opremanje skladišnih kapaciteta – silosa, podnih skladišta i hladnjača i na kraju kupovina, izgradnja i adaptacija građevinskih objekata za stočarsku proizvodnju.

Period mirovanja kredita, odnosno grejs period može biti do 24 meseca, dok je ukupan rok otplate do 7 godina. Za ovu namenu ukupno je odobreno 108 miliona dinara u toku 2018. godine.

Kada je konkurs za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u pitanju, grejs period iznosi 12 meseci, a ukupan rok otplate 6 godina.

U svrhu namene kupovine poljoprivrednog zemljišta ukupno je odobreno 172 miliona dinara.

Takođe, poljoprivrednicima je interesantna i linija namenjena nabavci nove poljoprivredne mehanizacije na osnovu koje je odobreno ukupno 68 miliona dinara, a odobrava se na 5 godina sa grejs periodom od 6 meseci i kamatnom stopom od 1,5 % za sve korisnike na teritoriji Vojvodine.

Krediti za ulaganja u turizam

Konkursna linija namenjena razvoju turizma otvorena je za pravna lica, preduzetnike i registrovana poljoprivredna gazdinstva.

Krediti su namenjeni za finansiranje investicionih ulaganja u oblasti turizma i ugostiteljstva, konkretno za izgradnju, adaptaciju i opremanje turističkih objekata, sportsko rekreativnih i rehabilitacionih objekata u cilju pružanja turističkih usluga, za nabavku, rekonstrukciju i adaptaciju plutajućih objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima.

Takođe su namenjeni za obnavljanje tradiocionalnih seoskih domaćinstava u funkciji turizma i dizajna, pripremu i proizvodnju suvenira.

Kamatu i naknadu kod ovih kredita refundira Pokrajinski sekreterijat za privredu i turizam.

Sredstava na raspolaganju ima sasvim dovoljno, a konkursne linije su stalno otvorene.

O kreditnim linijama Razvojnog fonda Vojvodine više informacija OVDE.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede