Konkurs: Bespovratno tri miliona dinara za stare zanate. Prijava do 27.9.2022.

bespovratna sredstva stari zanati

Konkurs za nabavku opreme ili repromaterijala za razvoj i revitalizaciju starih zanata. Sredstva do 100% od fakturne vrednosti sa PDV-om.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam je raspisao novi javni konkurs u oblasti privrede za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima.

Bespovratna sredstava se dodeljuju radi unapređenja i očuvanja procesa proizvodnje na način koji ne ugrožava tradicionalnu tehnologiju karakterističnu za umetnički ili stari zanat ili posao domaće radinosti. Tradicionalni zanat označava veštinu, naročito ručnog rada, kao i profesiju koja podrazumeva celokupan proces izrade unikatnih proizvoda i pružanja usluga, a koje su zasnovane na tradicionalnim znanjima i tehnologijama, upotrebom prirodnih materijala u procesu proizvodnje, uz korišćenje pretežno jednostavnih alata.

Sredstva su namenjena za nabavku opreme ili repromaterijala.

Pod nabavkom opreme podrazumeva se proizvodna oprema i oprema uključena u proizvodni proces. Oprema koja je predmet subvencije mora biti u skladu sa delatnošću privrednog subjekta i namenjena za profesionalnu upotrebu. Pod nabavkom repromaterijala podrazumeva se nabavka sirovina i poluprerađevina koje treba preraditi ili doraditi do konačnog proizvoda, koji mora biti u skladu sa delatnošću privrednog subjekta.

Konkurs: Namena i visina bespovratnih sredstava

Sredstva se dodeljuju u iznosu od tri miliona dinara, tačnije po 1,5 miliona dinara za tekuće i kapitalne subvencije. Subvencionisani iznos se odobrava za opremu u visini od najmanje 100.000 do 250.000 dinara, kao i za nabavku repromaterijala u visini od najmanje 80.000 do najviše 200.000 dinara. Sredstva se odobravaju za subvencionisanje troškova nabavke opreme ili repromaterijala na osnovu predračuna, ponude ili predugovora ne stariji od dana objavljivanja Javnog konkursa, sa datumom u toku trajanja Javnog konkursa (samo za jednu namenu).

Subvencionisani iznos se odobrava:

  • za opremu u visini od najmanje 100.000,00 dinara do najviše 250.000,00 dinara;
  • za repromaterijal u visini od najmanje 80.000,00 dinara do najviše 200.000,00 dinara.

Sredstva se odobravaju u visini do 100% od fakturne (kupovne) vrednosti sa PDV-om. Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava. Pravo da konkurišu imaju privredna društva i preduzetnici čija je delatnost kategorisana na osnovu Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata Republike Srbije, sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom na teritoriji AP Vojvodine, koji su upisani u registar Agencije za privredne registre

  1. najkasnije do 30. decembra 2021. godine (imaju aktivan status) i
  2. razvrstana na mikro ili mala pravna lica ili preduzetnici paušalci.

Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je 27.9.2022. godine.

INFORMACIJE

Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 021/487 – 4668 ili 0800/021027 svakog radnog dana, od 10 do 14 časova.

KONKURS u celini OVDE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede