Konkurs za žene na selu – Podrška projektima udruženja

beraci

Konkurs za dodelu sredstava u 2018. godini za podršku projektima udruženja u oblasti ekonomskog osnaživanja žena na selu.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja raspisalo je Javni konkurs za dodelu sredstava u 2018. godini za podršku projektima udruženja u oblasti ekonomskog osnaživanja žena na selu.

Opšti cilj ovog konkursa je poboljšanje ekonomskog položaja i statusa žena na selu, a koje čine jednu od najranjivijih grupa kada su u pitanju jednake mogućnosti ostvarivanja ljudskih prava u svim oblastima javnog i privatnog života.

Predmet javnog konkursa je dodela finansijskih sredstava Ministarstva u 2018. godini za podršku projektima udruženja u oblasti ekonomskog osnaživanja žena na selu, koje sprovode udruženja kao dobrovoljne, nevladine i nedobitne organizacije, a koji su od javnog interesa.

One nemaju mogućnost da ravnopravno učestvuju na pozicijama moći i odlučivanja u državi, zajednici i porodici, navodi se u tekstu Konkursa.

Seoske žene nemaju ni adekvatan pristup zdravstvenim, obrazovnim, socijalnim uslugama, finansijama i drugim resursima, a u neravnopravnom su položaju i kada je u pitanju nasleđivanje gazdinstava i druge imovine.

Komitet Ujedinjenih nacija za eliminisanje diskriminacije žena je izrazio posebnu zabrinutost zbog postojanja nejednakosti između žena u gradu i žena na selu u pogledu životnog standarda i zaposlenosti, pogotovo starijih žena. Komitet je, takođe, zabrinut zbog činjenice da postoji diskriminacija žena na selu u pristupu imovini usled tradicionalnih i društvenih obrazaca koji favorizuju muškarce kao nosioce imovinskih prava. Stoga je preporučio Republici Srbiji da obezbedi ženama na selu, uključujući starije žene, neometan pristup odgovarajućem životnom standardu, zapošljavanju i imovinskim pravima.
 
U Nacionalnoj strategiji za rodnu ravnopravnost 2016-2020. godine, sa Akcionom planom od 2016. do 2018. godine („Službeni glasnik RS”, broj 4/16), definisan je Poseban cilj 2.5: Žene i muškarci u ruralnim područjima aktivno i ravnopravno doprinose razvoju i imaju ravnopravan pristup rezultatima razvoja. 

Koliko sredstava je opredeljeno?

Sredstva za ovaj konkurs, u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Sl. glasnik RS”, broj 113/17).
 
Maksimalni iznos koji se može potraživati je 300.000,00 dinara.
 
Odobrena sredstva udruženja mogu koristiti isključivo za sprovođenje prihvaćenog projekta.
 
Finansiranje projekata vršiće se u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.
 
Predloženi projekti treba da za rezultat imaju ostvarene konkretne i merljive rezultate.

Pravo učešća na Konkursu

Pravo učešća imaju udruženja upisana u Registar udruženja Agencije za privredne registre koja deluju na teritoriji Republike Srbije i čiji se ciljevi, prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti ekonomskog osnaživanja žena. Uslov je i da imaju potrebne kapacitete za sprovođenje predloženog projekta.

Udruženja ne mogu koristiti odobrena sredstva za:
 
– promociju političkih stranaka ili stavova, niti za obavljanje delatnosti u cilju sticanja profita; 
– pokrivanje dugovanja;
– namirivanje pristiglih obaveza po osnovu lizinga i pasivne kamate; 
– stavki koje se već finansiraju iz drugih izvora;
– kupovinu zemlje i izgradnju objekata;
– kupovinu opreme koja ne služi za sprovođenje projektnih aktivnosti i nije u vezi sa projektnim aktivnostima;
– individualno sponzorstvo za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama ili kongresima, stipendije za studiranje i obuku zaposlenih u udruženjima; 
– kupovinu vozila;
– retroaktivno finasiranje projekata koji se trenutno sprovode ili čija je realizacija okončana.
 
Tokom realizacije odobrenih projekata Ministarstvo će vršiti kontrolu i procenjivanje sprovođenja prihvaćenih projekata. 

Rok za podnošenje prijava

Zainteresovana udruženja su dužna da Prijave i predloge projekata dostave najkasnije do 14. avgusta 2018. godine u 15:30 časova. 

Očekivani datum početka realizacije izabranih projekata je 25. oktobar ove godine.

VIŠE O KONKURSU SAZNAĆETE  OVDE

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede