Konkurs za unapređenje stočarske proizvodnje i uvođenje EU standarda u objekte

Farma goveda

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Novi Sad objavio je konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i uvođenja EU standarda u objekte u kojima se vrši proizvodnja i prerada mesa i mleka u AP Vojvodini u 2016. godini.

Za realizaciju konkursa predviđeno je ukupno 30 miliona dinara. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 3 miliona dinara, dok je minimalni iznos 100.000 dinara.

Rok za podnošenje prijava je 31. jul.

Ciljevi konkursa jesu poboljšanje kvaliteta mleka, povećanje stočnog fonda, uposlenost članova domaćinstva koja se bave stočarskom proizvodnjom, proširenje asortimana novim proizvodima,  brendiranje proizvoda i povećanje životnog standarda na selu.

Predmet konkursa je sufinansiranje adaptacije prostora i kupovina potrebne nove opreme radi usklađivanja sa standardima Evropske unije u oblasti proizvodnje i prerade mesa i mleka, a prema  projektu koji će obezbediti visokoobrazovne ili naučno‐istraživačka institucija, što će finansirati Sekretarijat.

Za realizaciju konkursa predviđen je ukupan iznos do 30.000.000,00 dinara. Podsticajna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60 % od ukupne vrednosti investicije, umanjenom za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost investicije.

Sufinansiraće se sledeće investicije:

1. adaptacija objekata za preradu mleka i mesa;

2. nabavka nove opreme za modernizaciju postojećih prerađivačkih postrojenja i razvoj novih proizvodnih linija za proširenje asortimana proizvoda od mleka;

3. nabavka novih linija, opreme i mašina, radi modernizacije kapaciteta u pogledu higijene i kvaliteta mesa i proizvoda od mesa.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 3.000.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju korisnici s teritorije AP Vojvodine:

Za sektor mleko:

– fizičko lice – nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva;

– pravna  lica – mikro i mali  privredni  subjekti upisani u  registar  poljoprivrednih  gazdinstava  s teritorije AP Vojvodine;

– preduzetnici – upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava s teritorije AP Vojvodine.

Za sektor meso:

– pravna  lica – mikro i mali privredni subjekti upisani u  registar poljoprivrednih gazdinstava s teritorije AP Vojvodine;

preduzetnici – upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava s teritorije AP Vojvodine.

Uslovi za učešće na konkursu

– fizičko lice: da je registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gadinstava i da se nalazi u aktivnom statusu;

– za pravna lica i preduzetnike –  da je registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gadinstava i da se nalazi u aktivnom statusu, da su pravno lice i preduzetnik registrovani u Agenciji za privredne registre, da se bavi delatnošću za koju konkuriše, kao i to da se nalazi u aktivnom statusu;

– za pravna lica  –  da nije pokrenut postupak stečaja i likvidacije i da nije bilo više od 30 dana u blokadi u periodu od godinu dana pre podnošenja prijave na konkurs;

– da su izmirene poreske obaveze, propisane zakonom, za 2015. godinu;

– da ima dokaz o vlasništvu objekata, odnosno ukoliko nije vlasnik objekata, mora imati ugovor o njihovom zakupu, koji obuhvata period od minimalno pet (5) godina od momenta podnošenja  zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava;

– da nema neizmirenih obaveza prema Sekretarijatu po osnovu ranije potpisanih ugovora;

– da nije koristio podsticajna sredstva iz Sekretarijata u 2014. i 2015. godini za iste namene;

– dokaz o izmirenim obavezama o plaćenoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje zaključno sa 31.12.2015.godine;

– izmirene dospele obaveze o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta.

VIŠE O KONKURSU POGLEDAJTE OVDE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede