Konkurs za dodelu sredstava za radove na pošumljavanju u Vojvodini

suma Fruska Gora

Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2019. godinu

Cilj Konkursa Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za dodelu sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2019. godinu jeste povećanje šumovitosti AP Vojvodine, unapređivanje otvorenosti šuma, i unapređivanje rasadničke proizvodnje.

Predmet konkursa je dodela sredstava za radove na pošumljavanju – podizanju novih šuma, izgradnji i rekonstrukciji šumskih puteva i dodela sredstava za nabavku opreme za proizvodnju šumskog sadnog materijala.

Iznos i namena sredstava  

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu jeste do 153.000.000,00 dinara za realizaciju poslova po sledećim tačkama:

1. Pošumljavanje – podizanje novih šuma u ukupnom iznosu do 20.000.000,00 dinara po sledećim maksimalnim jediničnim cenama:
– za pošumljavanje tvrdim i plemenitim lišćarima do 160.000,00 dinara po hektaru;
– za pošumljavanje mekim lišćarima do 120.000,00 dinara po hektaru;
– za pošumljavanje bagremom do 100.000,00 dinara po hektaru.

Sredstva se dodeljuju za pošumljavanje neobraslog šumskog zemljišta, poljoprivrednog zemljišta u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i ostalog zemljišta na kojem je dozvoljeno pošumljavanje.

2. Unapređivanje otvorenosti šuma izgradnjom i rekonstrukcijom šumskih puteva u ukupnom iznosu do 115.000.000 dinara po sledećim maksimalnim jediničnim cenama:
– za izgradnju šumskih puteva (I i II faza prema Pravilniku RS) do 4.000.000,00 dinara po kilometru;
– za rekonstrukciju šumskih puteva (prema Pravilniku RS) do 2.500.000,00 dinara po kilometru;

Sredstva se dodeljuju za izgradnju tvrdih šumskih puteva (I i II faza prema Pravilniku RS) i rekonstrukciju šumskih puteva (prema Pravilniku RS), koji su u funkciji gazdovanja šumama u državnoj svojini i svojini pravnih lica.

3. Unapređivanje rasadničke proizvodnje u ukupnom iznosu do 18.000.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju za unapređivanje rasadničke proizodnje finansiranjem nabavke opreme za proizvodnju šumskog sadnog materijala (na primer: mašine i oruđa za rad u rasadnicima, bunari i zalivni sistemi, podizanje ograda oko rasadnika i sl.).

Vremenski okvir konkursa   

Rok za podnošenje prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom jeste za tačke 1. i 3. zaključno sa 30.8.2019. godine, a za tačku 2. zaključno sa 25.4.2019. godine.

Kontakt i dodatne informacije  

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/4881-852.

Obrazac prijave i prateći obrasci za sve tačke mogu se preuzeti u Sektoru za šumarstvo Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (Bulevar Mihajla Pupina 25, Novi Sad, II sprat, krilo E, soba 3) ili sa sajta sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs.

Sve informacije o ovom i ostalim konkursima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo OVDE 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede