Konkurs: Subvencije za očuvanje tradicionalnih zanata u 2021.

suveniri grncarija

Konkurs: Subvencije namenjene za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata koriste se za zapošljavanje lica kod privrednog subjekta ili za promociju proizvoda i usluga tradicionalnih zanata.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije 05 Broj: 401-2365/2021 od 18. marta 2021. godine o usvajanju Programa rasporeda i korišćenja subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u 2021. godini poziva zainteresovane privredne subjekte da podnesu prijave na Konkurs za dodelu subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u Republici Srbiji u 2021. godini.

Privredni subjekti prijavljuju svoje projekte isključivo na obrascu SZTZ (koji je sastavni deo konkursne dokumentacije) i mogu da konkurišu za dodelu subvencija za jednu namenu.

Kome je namenjen konkurs?

Subvencije namenjene za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata koriste se za sledeće namene:

  1. za zapošljavanje lica kod privrednog subjekta koji se bavi tradicionalnim zanatima, ili

  2. za promociju proizvoda i usluga tradicionalnih zanata.

Podnosilac projekta može podneti samo jedan zahtev, za jednu namenu.

Privredni subjekti prijavljuju svoje projekte isključivo na obrascu SZTZ (koji je sastavni deo konkursne dokumentacije) i mogu da konkurišu za dodelu subvencija za jednu namenu. Prijave u kojima nije navedena namena neće biti razmatrane.

Maksimalno trajanje projekta je:

– za namenu iz tačke 1) za zapošljavanje lica kod privrednog subjekta koji se bavi tradicionalnim zanatima – šest meseci, počev od dana zaključenja ugovora;

– za namenu iz tačke 2) za promociju proizvoda i usluga tradicionalnih zanata – do šest meseci, počev od dana zaključenja ugovora.

Ministarstvo dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 8.000.000 dinara.

Privredni subjekti koji konkurišu za namenu iz tačke 1) stav I, mogu konkurisati za subvenciju u iznosu od 350.000 dinara (sa pdv-om).

Privredni subjekti koji konkurišu za namenu iz tačke 2) stav I, maksimalni iznos koji može biti odobren po predlogu projekta je 250.000 dinara (sa pdv-om).

Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava.

Ukoliko su troškovi projekta veći od iznosa odobrene i isplaćene subvencije, korisnik subvencije obezbeđuje sopstvena sredstva za iznos razlike.

Bespovratna sredstva će se dodeljivati do utroška sredstava namenjenih za realizaciju ovog Programa.

Obrazac zahteva za korišćenje sredstava se može preuzeti sa zvanične internet prezentacije Ministarstva www.mtt.gov.rs.

Rok za dostavu prijava je 21. april 2021. godine.

INFORMACIJE

Za dodatne informacije u vezi sa Konkursom i konkursnom dokumentacijom možete se obratiti na mejl adrese: ana.gemaljevic@mtt.gov.rs i slavica.djurdjevic@mtt.gov.rs ili na telefon: 011/26-44-944, radnim danom od 10 do 14 sati.

Konkurs u celini i obrazac preuzmite OVDE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede