Konkurs za sredstva za komasaciju i kontrolu plodnosti otvoren do 5.6, odnosno 1.9.

konkurs za zemljiste

Na konkurs mogu da se prijave ovlašćene organizacije za određivanje osnovnih parametara plodnosti zemljišta i jedinice lokalne samouprave.

Uprava za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavila je Konkurs za raspodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini.

Konkurs se odnosi na:

  • kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta,
  • komasaciju (investicioni radovi, geodetsko-tehnički radovi i izrada programa komasacije).

Za izvođenje radova na kontroli plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta i komasaciji u 2023. godini opredeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 91.658.000 dinara.

Radovi na kontroli plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta izvode se na teritoriji Republike Srbije, osim na teritoriji autonomnih pokrajina. Radovi, odnosno ulaganja u komasaciji (investicioni radovi, geodetsko-tehnički radovi i izrada programa komasacije) izvode se na teritoriji Republike Srbije.

Korisnik sredstava u zavisnosti od vrste radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno vrste novih investicionih i drugih ulaganja može da bude:

  • ovlašćena organizacija za određivanje osnovnih parametara plodnosti zemljišta,
  • jedinica lokalne samouprave.

Rokovi za podnošenje prijava na konkurs

Prijave na konkurs se podnose od dana objavljivanja na internet stranici uprave za poljoprivredno zemljište, a rok za podnošenje prijava za:

  1. Kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta je 1. septembar 2023. godine,
  2. Komasaciju (investicioni radovi, geodetsko-tehnički radovi i izrada programa komasacije) je 5. jun 2023. godine.

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti sa internet stranice Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.minpolj.gov.rs odnosno sa internet stranice Uprave za poljoprivredno zemljište www.upz.minpolj.gov.rs.

Konkursna dokumentacija dostavlja se u zatvorenoj koverti poštanskim putem, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište, ul. Nemanjina 22-26, 11000 Beograd sa naznakom: Za KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA IZVOĐENjE RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENjU I KORIŠĆENjU POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U 2023. GODINI – Prijava na konkurs za raspodelu sredstava za (navesti vrstu radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno nova investiciona i druga ulaganja na koje se prijava odnosi) u 2023. godini (NE OTVARATI) ili neposredno u pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa (u zatvorenoj koverti) na navedenoj adresi, Beograd, Nemanjina 22-26.

Na poleđini koverte napisati naziv i adresu podnosioca prijave.

Dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na brojeve telefona 011/3281541, 011/ 3348046 i 011/3282039 svakog radnog dana u vremenu od 10.00-12.00 časova.

Izvor: Uprava za poljoprivredno zemljište

Uzorkovanje za analizu zemljišta na parametre kontrole plodnosti

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede