Javni poziv za pružanje pomoći u stambenom zbrinjavanju izbeglih, prognanih i raseljenih lica

kuca na selu

Javni poziv je otvoren do 30. septembra.

Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima raspisao je Javni poziv za pružanje pomoći u stambenom zbrinjavanju izbeglih, prognanih i raseljenih lica u Vojvodini putem dodele sredstava za otkup seoskih kuća sa okućnicom u 2019. godini.

Javni poziv se raspisuje za lica koja su u skladu sa zakonom imala status izbeglih, prognanih i raseljenih lica na teritoriji Republike Srbije, a imaju boravište odnosno prebivalište na teritoriji AP Vojvodine, do dana stupanja na snagu Odluke o osnivanju Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima (21. decembra 2006. godine), i koja imaju nameru da ostanu i žive u lokalnoj zajednici koja se nalazi na teritoriji AP Vojvodine.

Maksimalan iznos sredstava za pružanje pomoći za stambeno zbrinjavanje po korisniku Fonda iznosi 1.000.000,00 (milion) dinara i pomoć je bespovratna.

Izabrani korisnik pomoći za rešavanje stambenog pitanja otkupom seoske kuće sa okućnicom može dodatno da učestvuje sopstvenim sredstvima u kupoprodajnoj ceni kuće u iznosu do 50 % od ukupnog iznosa koji Fond obezbeđuje.

Javni poziv se raspisuje za lica koja imaju prebivalište, odnosno boravište u nekoj od sledećih opština: Novi Sad, Bačka Palanka, Bačka Topola, Vrbas, Vršac, Zrenjanin, Inđija, Kula, Novi Bečej, Ruma i Žabalj.

Potrebna dokumentacija

Uz Prijavu je potrebno dostaviti sledeću obaveznu dokumentaciju:

1. Overenu potvrdu od strane opštinskog poverenika za izbeglice da je lice u periodu do 21. decembra 2006. godine bilo u statusu izbeglog odnosno prognanog lica na teritoriji Republike Srbije ili kopiju rešenja o ukidanju statusa, odnosno neki dokumenat iz kojeg se sa sigurnošću može utvrditi da je lice u navedenom periodu bilo u izbegličkom statusu na teritoriji Republike Srbije. Potvrdu je potrebno dostaviti za podnosioca prijave na Javni poziv i za sve članove porodičnog domaćinstva;

2. Overenu potvrdu od strane opštinskog poverenika za izbeglice da podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu korisnici nekog drugog programa stambenog zbrinjavanja, kao i da u tekućoj godini nisu na predlog listi za najuži izbor korisnika koji će dobiti pomoć u stambenom zbrinjavanju u okviru projekata integracije na teritoriji Republike Srbije;

3. Fotokopiju važećelične karte podnosioca prijave na Javni poziv i svih punoletnih članova njegovog domaćinstva;

4. Fotokopiju izvoda iz knjige rođenih podnosioca prijave na Javni poziv i svih članova porodičnog domaćinstva;

5. Dokaz o državljanstvu Republike Srbije podnosioca prijave ili dokaz da je podnet zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije;

6. Overenu izjavu za sve punoletne članove porodičnog domaćinstva i podnosioca prijave na javni poziv o dobrovoljnoj odluci da ostanu i žive u lokalnoj zajednici na teritoriji AP Vojvodine u kojoj se nalazi nepokretnost koju su predložili za otkup, o broju članova porodičnog domaćinstva i o smeštaju podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog domaćinstva da su u podstanarskom odnosu;

7. Overenu izjavu podnosioca prijave na javni poziv i punoletnih članova njegovog porodičnog domaćinstva da ne poseduju stambeni objekat ili građevinsko zemljište na teritoriji Republike Srbije, da nisu prodali ili na drugi način otuđili nepokretnost u zemlji prethodnog prebivališta ili u Republici Srbiji, da nemaju uslova da se vrate u zemlju porekla (za interno raseljena lica da nemaju uslove za povratak na teritoriju AP Kosova i Metohije);

8. Potvrdu iz nadležne Poreske uprave da nije bilo prenosa prava vlasništva na ime podnosioca prijave, ni članova njegovog porodičnog domaćinstva;

9. Izvod iz zemljišnih knjiga, odnosno katastra nepokretnosti za nepokretnost koju podnosilac prijave predlaže za stambeno zbrinjavanje otkupom, ne stariji od šest meseci. Na izvodu iz katastra nepokretnosti ne može postojati teret koji bi sprečio kupovinu nepokretnosti. Seosko domaćinstvo predloženo za otkup mora biti sa teritorije opština na području AP Vojvodine.

10. Overena izjava vlasnika nepokretnosti da je saglasan sa prodajom iste korisniku Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima.

11. Potvrda o primanjima za podnosioca prijave i članove njegovog domaćinstva koji su zaposleni ili koji na drugi način ostvaruju novčanu naknadu, ili potvrdu o nezaposlenosti sa Nacionalne službe za zapošljavanje.

12. Potvrda o školovanju za učenike i studente.

Uz Prijavu je, pored obavezne, moguće dostaviti i sledeću dodatnu dokumentaciju (kopije):

1. odluka suda o razvodu braka ili izvod iz matične knjige umrlih ili drugi dokaz kojim se dokazuje da se radi o samohranom roditelju,

2. rešenje o invalidnosti, tj. smanjenju ili gubitku radne sposobnosti,

3. rešenje o kategorizaciji o stepenu ometenosti u mentalnom i telesnom razvoju,

4. relevantnu medicinsku dokumentaciju ukoliko podnosilac prijave ili član njegovog porodičnog domaćinstva imaju telesno oštećenje ili teško obolenje,

5. potvrdu nadležnog organa da je lice poginulo ili nestalo tokom ratnih dešavanja na prostorima bivše SFRJ.

Javni poziv je otvoren od 2. do 30. septembra 2019. godine.

Prijave će se razmatrati i o njima odlučivati po kriterijuma Pravilnika o uslovima za pružanje pomoći i postupku dodele sredstava za stambeno zbrinjavanje izbeglih, prognanih i raseljenih lica otkupom seoskih kuća sa okućnicom. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Lična dokumentacija se ne podnosi u originalu, već se prilaže fotokopija traženih ličnih dokumenata, s tim što Fond zadržava pravo da pre potpisivanja ugovora zatraži original dokumentacije na uvid.

Fond ne vraća zaprimljenu dokumentaciju već se ona čuva u arhivi Fonda.

Fond nije u obavezi da o toku i rezultatima javnog poziva informiše sva lica koja su se prijavila, već će kontaktirati samo lica koja su ušla u uži izbor odnosno koja su se našla na predlogu za dodelu pomoći.

Predlog za dodelu pomoći sačinjava se nakon bodovanja prema kriterijumima iz Pravilnika o uslovima za pružanje pomoći i postupku dodele sredstava za stambeno zbrinjavanje izbeglih, prognanih i raseljenih lica otkupom seoskih kuća sa okućnicom.

Ukoliko dva ili više podnosilaca prijave na javni poziv imaju isti broj bodova prednost se utvrđuje na osnovu:većeg broja maloletne dece, većeg broja članova porodičnog domaćinstva, postojanja trudnice u domaćinstvu, dužine perioda boravka porodice u lokalnoj zajednici za koju se poziv raspisuje, manjeg iznosa prihoda po članu porodičnog domaćinstva.

INFORMACIJE

Sve dodatne informacije u vezi sa Javnim pozivom možete dobiti u Fondu za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 25, na broj telefona: 021/475 4 295, putem i-mejl adrese: uprava@fondirpvojvodine.rs, ili se informisati na sajtu Fonda

Prijavu poslati poštom ili doneti lično na adresu: Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima, 21 000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 25 sa naznakom „Za Javni poziv-seoske kuće“.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede