Izmenjena uredba o subvencijama u poljoprivredi

uredba

Vlada Srbije izmenila je Uredbu o raspodeli podsticaja za poljoprivredu i ruralni razvoj tako što je opredelila više novca za realizaciju podsticaja na osnovu sudskih odluka i žalbi na rešenja, i to za oko 200 miliona dinara. 

U isto vreme, odlukom Vlade smanjen je iznos za podsticaje za ruralni razvoj, i to za oko 500 miliona dinara, odnosno sa ranije planiranih sedam milijardi na nešto više od 6,5 milijardi dinara, prenosi Biznis

Prema usvojenim izmenama, za realizaciju podsticaja po rešenjima sudskih odluka, realizaciju podsticaja po žalbi, donetih a neisplaćenih rešenja iz prethodnog perioda, kao i zahteva koji će biti rešeni u tekućoj godini, raspoređuje se ukupno 505, 6 miliona dinara, dok je u prethodnoj verziji Uredbe za te svrhe bilo planirano 305,6 miliona dinara.

Izmenjena uredba: Smanjen je iznos za podsticaje za ruralni razvoj

Sa druge strane, „starom“ Uredbom iz januara ove godine bilo je planirano nešto više od sedam milijardi dinara podsticaja za mere ruralnog razvoja. Izmenama Uredbe, ta suma smanjena je na 6,52 milijarde dinara, a u skladu sa tim smanjene su i stavke koje se odnose na konkretne mere.

Tako je kroz izmene Uredbe, za unapređenje konkurentnosti sada planirano 4,26 milijardi dinara podsticaja umesto ranijih 4,83 milijarde dinara, a za podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva 3,26 milijardi umesto ranijih 3,83 milijarde dinara.

Podrška za unapređenje primarne proizvodnje smanjena je na 2,45 milijardi dinara sa ranijih tri milijarde, dok će za investicije za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne biljne proizvodnje umesto dve milijarde biti izdvojeno 1,43 milijarde dinara.

Izmenama Uredbe povećani su, međutim, podsticaji za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja.

Ranije je u te svrhe izdvojeno 810 miliona dinara, ali izmenjena Uredba predviđa podsticaje u te svrhe u ukupnom iznosu od 940 miliona dinara, od čega za podršku pružanju saveta i informacija poljoprivrednim proizvođačima, udruženjima, zadrugama i drugim pravnim licima u poljoprivredi 810 miliona dinara i 130 miliona dinara za razvoj tehničko – tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Preporučujemo: IPARD mera 7, sektor ruralnog turizma – prihvatljive investicije

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede