Novine u IPARD III programu

IPARD III

U odnosu na prethodni IPARD program, novi je pretrpeo neke izmene, pre svega pomerena je donja granica minimalne podrške (u Merama 1 i 3) 

Nakon sedam godina korišćenja podsticajnih sredstava iz IPARD II programa u narednom periodu (2021-2027) planiran je program IPARD III koji će doneti neke novine u sistemu ostvarivanja prava na podsticaje registrovanih poljoprivrednih proizvođača.

Tako će umesto 175 miliona evra bespovratnih sredstava, koja su do sada bila na raspolaganju proizvođačima, IPARD-om III, za razvoj poljoprivredne proizvodnje u Srbiji opredeljena su sredstva u iznosu od 288 miliona evra, a koja treba dodatno da privuku i obezbede još oko 580 miliona evra investicija.

U odnosu na prethodni IPARD program, novi je pretrpeo neke izmene, pre svega pomerena je donja granica minimalne podrške (u Merama 1 i 3) sa pet hiljada evra na 20 hiljada.

U sektoru mleka umesto dasadašnjih 20, prema novim kriterijumima proizvođači moraju u RPG-u imati najmanje 30 mlečnih krava na kraju investicije.

U sektoru mesa smeštajni kapaciteti objekata moraju ispunjavati uslov od najmanje 30 goveda, 30 krmača, 200 ovaca ili koza, odnosno 5 hiljada brojlera. I ove kriterijume proizvođači moraju da ispune na kraju investicije. U okviru sektora mesa novina je da se uključuju proizvođači ćuraka i gusaka sa kapacitetetima objekata za smeštaj na kraju investicije od hiljadu do 10 hiljada ćuraka i od tri stotine do tri hiljade gusaka. U sektoru ostalih useva, uslovi za izgradnju skladišnih kapaciteta povećani su na 50 hektara.

Novina i za nabavku IPARD traktora

IPARD plastenici

Kada su u pitanju traktori, specifični kriterijum za nabavku u IPARD III programu izjednačen je sa nabavkom drugih mašina i mehanizacije u IPARD II, kod žitarica i industrijskog bilja, od 50 do 100 ha. Kako u ministarstvu tvrde, na ovaj način omogućena je podrška proizvodnji i prodaji traktora koji se sklapaju u Srbiji za poljoprivrednike koji imaju do 50 ha.

Za proizvođače hmelja uveden je specifični kriterijum od 2 do 100 ha na kraju investicije.

Novina je da će u IPARD-u III biti razdvojeni sektori voća i povrća kako zbog specifičnosti proizvodnje i tipa investicija. U ovim sektorima neće, kao do sada, biti ograničenje u proizvodnim kapacitetima (površina u hektarima), već vrednošću investicije. Prema novom programu, proizvođači čija vrednost investicije prelazi 50 hiljada ispuniće uslov za apliciranje za podsticajna sredstva.

Kako je najavljeno, ubuduće će Merama 1 i 3 biti obuhvaćeno ribarstvo, a u okviru Mere 3 biće uključena prerada ostalih useva. Takođe, uvode se nove mere: Mera 4, koja se odnosi na agro-ekološko-klimatske mere, dok će podrška sprovođenju lokalnih strategija ruralnog razvoja, takozvani LIDER pristup, biti dostupna kroz Meru 5. Mera 6 se odnosi na razvoj infrastrukture i ona bi trebalo da dobije akreditaciju do 2025. godine.

Saša Stamenković, diplomirani inženjer poljoprivrede za ekonomiku PSSS

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede