IPARD II: Raspisivanju poziva za meru 7 prethodi usvajanje Pravilnika

rang lista IPARD za traktore

U nekim medijima objavljena je vest da je raspisan IPARD poziv za meru 7 što nije tačno.

Iz resornog Ministarstva dobili smo detaljnu dinamiku objave poziva, kako onih koji su aktuelni, tako i onih koji tek treba da se raspišu.

Prenosimo saopštenje koje smo dobili iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ovim povodom.

U prethodnom periodu, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, IPARD Upravljačko telo i IPARD Agencija vredno su radili na pripremi akreditacionog paketa za dve nove IPARD mere (Mere 7 – Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja, i Mere 9– Tehnička pomoć). Akreditacioni paket je pripremljen u skladu sa preporukama i mišljenjem eksterne revizije, i od strane Nacionalnog službenika za odobravanje (NAO), Ministarstvo finansija, dostavljen je na mišljenje Jedinici za reviziju Evropske komisije, 8. novembra 2019. godine.

IPARD Mera 7 – Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja omogućiće investicije fizičkim i pravnim licima u izgradnju i opremanje objekata u svrhu ruralnog turizma. Nakon odobravanja akreditacionog paketa od strane Evropske komisije uslediće usvajanje Pravilnika o IPARD podsticajima za diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja (Mera 7), kao i objavljivanje javnog poziva za ovu meru.

IPARD Mera 9 – Tehnička pomoć predstavlja podršku IPARD Upravljačkom telu za sprovođenje aktivnosti kao što su informisanje, edukacija, ekspertska pomoć u cilju povećanja iskorišćenosti IPARD sredstava i poboljšanja sprovođenja IPARD programa.

Kada su u pitanju akreditovane mere čije je sprovođenje u toku (Mera 1 – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava i Mera 3 – Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva), u prethodnom periodu objavljena su tri javna poziva koja pored postojećih ovog puta uključuju i nove sektore proizvodnje i prerade jaja i proizvodnje i prerade grožđa.

Dva javna poziva (četvrti i peti) za Meru 1, objavljena su 24. septembra 2019. godine sa ukupnim iznosom od oko 43 miliona evra. U okviru četvrtog javnog poziva koji je trajao do 25. novembra 2019. godine, potencijalnim korisnicima omogućeno je da konkurišu za nabavku novih traktora. Ukupan budžet na četvrtom javnom pozivu bio je oko 10 miliona evra. U okviru petog javnog poziva, za koji je obezbeđeno oko 33 miliona evra, omogućena je podrška investicijama u nabavku opreme i mehanizacije, izgradnju i opremanje objekata, kao i za nabavku kvalitetnog sadnog materijala i proširenje zasada. Ovaj poziv otvoren je za podnošenje prijava do 23. decembra 2019. godine.

Javni poziv za Meru 3, koji se odnosi na investicije u preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, objavljen je 26. novembra 2019. godine. Za ovaj Javni poziv, izdvojen je do sada najveća količina sredstava, u iznosu od 46 miliona evra, a biće otvoren do 24. februara 2020. godine.

Priprema za naredni programski period je u toku. Održani su prvi sastanci sa Evropskom komisijom, a angažovani su i stručnjaci za sprovođenje sektorskih analiza, kao i tekuće evaluacije IPARD II programa. Pisanje IPARD III programa planirano je za narednu godinu, a fokus ovog programa će biti podrška u izgradnju ruralne infrastrukture, kao i podrška mladima u ruralnim područjima.

Izvor: poljoprivrednik.net

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede