Dokumentaciju za podsticaje za podizanje višegodišnjih zasada predati do 31. jula

bespovratna sredstva vocnjak

Koju dokumentaciju je neophodno dostaviti uz zahtev za podsticaje za podizanje višegodišnjih zasada?

Podnošenje Zahteva Upravi za agrarna plaćanja za podsticaje za podizanje višegodišnjih zasada voćnjaka i hmelja je počelo od 1. marta 2022. godine i traje do 31. jula 2022. godine, a za proizvodne zasade jagoda podignute u trećem kvartalu tekuće kalendarske godine zahtevi se podnose do 30. septembra 2022. godine.

dokumentacija

Potrebnu dokumentaciju dostaviti do kraja jula

Uz zahtev se, ističe Slađana Petrić savetodavac za agroekonomiju Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije, dostavlja sledeća dokumentacija:

 • račun za kupovinu sadnica voćaka i hmelja
 • račun za pripremu zemljišta
 • račun za analizu zemljišta
 • račun za nabavku naslona i pripadajućih elementa neophodnih za postavljanje naslona, odnosno predračun na ime podnosioca zahteva za planiranu nabavku naslona i pripadajućih elementa neophodnih za postavljanje naslona
 • fiskalni isečak odnosno overena potvrda o prenosu sredstava odnosno overen izvod iz banke, kao dokaz o izvršenoj uplati
 • izvod iz Registra privrednih subjekata za pravna lica, odnosno preduzetnike ne stariji od šest meseci
 • kopija plana u razmeri 1:1.000, 1:2.500, 1:2.800 ili 1:2.880 i izvod iz katastra nepokretnosti sa podacima o vlasništvu, teretima i ograničenjima
 • sertifikat supstrata za proizvodni zasad borovnice i/ili maline sa postavljenim sadnicama borovnica i/ili malina u saksijama/vrećama sa supstratom, odnosno za supstrat za klasične zasade borovnica i/ili malina na bankovima
 • investiciona saglasnost, odnosno odobrenje ministarstva za podizanje višegodišnjih zasada na zakupljenom poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini, osim za zasade jagode
 • ugovor o zakupu, odnosno korišćenju ako je proizvodni zasad podignut na zakupljenom zemljištu ili zemljištu za koje je sklopljen ugovor o korišćenju overen kod nadležnog organa
 • saglasnost supružnika overena kod nadležnog organa, ako su katastarske parcele na kojima su podignuti proizvodni zasadi u zajedničkoj imovini supružnika.

Sva potrebna dokumenta moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili kao overena kopija, podseća savetodavac PSSS Petrić. Dokumenta izdata na stranom jeziku moraju da budu prevedena na srpski jezik kod ovlašćenog sudskog tumača.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede