Dodela besplatnih sadnica za pošumljavanje fizičkim licima

posumljavanje suma

Besplatan sadni materijal za pošumljavanje na minimalno 5 ari.

U akciji “Zasadi drvo” Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za šume svake godine dodeljuje sredstva za finansiranje radova na podizanju novih šuma, kao i sanaciji i melioraciji postojećih šuma.

Za ove namene u Budžetskom fondu za šume RS u 2019. godini opredeljeno je 80.000.000 dinara za nove ugovore, kao i 30.000.000 dinara za radove ugovorene u jesen 2018. godine.

Radovi na pošumljavanju se subvencionišu u visini do 150.000 dinara po hektaru.

Takođe, finansira se i podela šumskih sadnica za pošumljavanje fizičkim licima, koja sadnice preuzimaju u registrovanim šumskim rasadnicima.

Vrednost sadnica koja se subvencioniše iznosi od 25.000 din/ha do 60.000 din/ha, u zavisnosti od vrste sadnog materijala.

Ove godine akciju pošumljavanja medijski prate i pomažu Adria Media Group i DM Drogeria Markt. 

Ako posedujete odgovarajuće zemljište za pošumljavanje, minimalne površine 5 ari, imate pravo na besplatan sadni materijal za pošumljavanje.

Uputstvo o dodeli besplatnih sadnica fizičkim licima za pošumljavanje

Za pošumljavanje može da se koristi šumsko i poljoprivredno zemljište, s tim što je za pošumljavanje obradivog poljoprivrednog zemljišta neophodno pribaviti saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprave za poljoprivredno zemljište.

Zahtev za odobrenje promene namene se podnosi na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za poljoprivredno zemljište Beograd, Gračanička 8.

Postupak dobijanja besplatnih sadnica za pošumljavanje

Fizičko lice koje želi da pošumi svoje zemljište obraća se zahtevom registrovanom šumskom rasadniku (privredno društvo, pravno lice ili preduzetnik upisan u registar šumskih rasadnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprave za šume), za besplatnu dodelu sadnica.

OVDE PREGLEDAJETE SPISAK REGISTROVANIH ŠUMSKIH RASADNIKA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRBIJE

Uz zahtev za dodelu besplatnih sadnica, fizičko lice dostavlja dokaz o vlasništvu za zemljište koje namerava da pošumi.

Najbolje je zahev podneti u rano proleće ili ranu jesen, pre početka radova na pošumljavanju, kako bi se na vreme obezbedio potreban sadni materijal.

Ukoliko šumski rasadnik ima na raspolaganju odgovarajući sadni materijal, zaključiće ugovor sa fizičkim licem o međusobnom regulisanju odnosa, kojim se obavezuje da će fizičkom licu obezbediti besplatan sadni materijal odgovarajućeg kvaliteta, i pružiti potrebna uputstva u vezi pravilnog izvođenja sadnje na terenu.

Fizičko lice se obavezuje da će preuzeti sadni materijal i pridržavati se stručnih uputstava.

Fizičko lice samo izvodi sadnju sadnica na terenu.

Troškove sadnog materijala dodeljenog fizičkim licima snosi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za šume, nakon sprovedenog konkursa za dodelu sredstava Budžetskog fonda za šume RS za tekuću godinu, na koji se javlja privredno društvo, pravno lice ili preduzetnik koji je fizičkom licu dodelio besplatne sadnice.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za šume, Novi Beograd, Omladinskih brigada 1, email: office.sume@minpolj.gov.rs).

Informacije na sajtu Uprave za šume: www.upravazasume.gov.rs .

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede