Bespovratna sredstva za unapređenje turističke ponude

bespovratna podrska novac

Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 100% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture i usluga na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini.

Cilj ovog Konkursa jeste povećanje društvene i ekonomske vitalnosti ruralnih područja, kroz doprinos razvoju turističkih potencijala.

Bespovratna sredstva u iznosu do 100% od ukupno prihvatljivih troškova investicije

Za realizaciju Konkursa za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture i usluga na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini predviđeno je ukupno 28.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 100% od ukupno prihvatljivih troškova investicije. Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.500.000,00 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 500.000,00 dinara.

Namena bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu namenjena su za:

1. Izradu projektne dokumentacije ili ažuriranje postojeće projektno-tehničke dokumentacije od značaja za unapređenje turističke ponude lokalne samouprave kao i prodaje poljoprivrednih proizvoda;

2. Izradu projekata turističke signalizacije koja obuhvata i signalizaciju poljoprivrednih gazdinstava koja se bave prodajom poljoprivrednih proizvoda sa kućnog praga kao i ažuriranje postojeće;

3. Postavljanje nove i/ili obnavljanje postojeće turističke signalizacije koja obuhvata i signalizaciju poljoprivrednih gazdinstava koja se bave prodajom poljoprivrednih proizvoda sa kućnog praga.

Pravo učešća na Konkursu imaju lokalne samouprave sa teritorije APV

Lokalne samouprave koje imaju status grada (Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Pančevo, Vršac, Sremska Mitrovica, Kikinda, Sombor – Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 129/2007, 18/2016 i 47/2018) imaju pravo da konkurišu za naseljena mesta koja se ne nalaze u sedištu grada.

Konkurs je otvoren do 15.11.2021. godine.

Sve kopije dokumenata moraju da budu overene i potpisane od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave.
Komisija zadržava pravo da pored navedenih zatraži i druga dokumenta.
Postupak donošenja odluke je u skladu sa Pravilnikom o sprovođenju konkursa koje raspisuje Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Rok za pokretanje postupka javnih nabavki ne može biti duži od 15 dana od dana potpisivanja ugovora.

Bespovratna sredstva isplaćuju se nakon potpisivanja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava. Korisnik sredstava obavezuje se da na kraju investicije dostavi narativni i finansijski izveštaj o namenskom utrošku sredstava, koji treba da sadrži: overenu fotokopiju računa, izvod o izvršenom plaćanju, otpremnicu i fotokopiju garantnog lista.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo zadržava pravo da od korisnika sredstava zatraži dodatnu dokumentaciju.
U momentu isplate sredstava račun korisnika sredstava ne sme biti u blokadi.
Bespovratna sredstva će se isplaćivati u skladu s prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, s naznakom „KONKURS ZA UNAPREĐENjE I RAZVOJ RURALNE INFRASTRUKTURE I USLUGA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2021. GODINI” ili dostaviti lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave, u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

INFORMACIJE

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona: 021/487-4379, u periodu od 13 do 15 časova.

Tekst konkursa, Pravilnik, obrazac prijave sa izjavama, mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede