Bespovratna sredstva za promociju ženskog preduzetništva

zene spremaju sto

Zavod za ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara.

Zavod za ravnopravnost polova raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava marketinškim i konsultantskim agencijama za promociju i marketinšku obradu proizvoda žena preduzetnica.

Zavod za ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara  predviđena Finansijskim planom Zavoda za ravnopravnost polova za 2018. godinu – Podsticajni programi.

CILjEVI KONKURSA:

– promocija biznis planova/poslovnih ideja i marketinška kampanja za plasiranje proizvoda ili usluga na tržište (putem reklama na televiziji/radiju, na društvenim mrežama, gostovanjima na tv, putem propagandnog materijala) žena preduzetnica;
– podrška projektima koji se bave promocijom i marketinškom promocijom proizvoda udruženja.

Uslovi za učešće na konkursu

1. Pravo učešća na Konkursu imaju registrovane marketinške/konsultantske agencije sa teritorije AP Vojvodine

2. Agencije mogu aplicirati samo sa jednim projektom, u visini traženih sredstava do 400.000,00 dinara.

KRITERIJUMI

Komisija procenjuje i vrednuje projekte marketinških agencija primenom sledećih kriterijuma, dodelom odgovarajućeg broja bodova:

1. Prema referencama programa za oblast u kojoj se realizuje program (ukupno najviše do 20 bodova);
– postojanje jasno formulisanih ciljeva i ciljne grupe i povezanosti ciljeva i aktivnosti, dužina trajanja programa (do 10 bodova);
– mogućnost razvijanja programa/projekta i njegova održivost (do 10 bodova);

2. Prema ciljevima koji se postižu realizacijom programa/projekta – doprinos stepenu unapređivanja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi (najviše 40 bodova po oblasti za koju je prijava podneta);
– za oblast podsticaja razvoja preduzetničkih inicijativa žena za agencije koje se bave marketinškom promocijom proizvoda i usluga, a u čijem fokusu će biti proizvodi ili usluge žena preduzetnica, promocija izabranih biznis planova/poslovnih ideja i osmišljavanje marketinške kampanje za plasiranje proizvoda ili usluga na tržište (putem reklama na televiziji/radiju, na društvenim mrežama, gostovanja na TV, izrada propagandnog materijala…).

3. Prema ekonomičnosti budžeta i usklađenosti budžeta sa planiranim aktivnostima (ukupno najviše 40 bodova)
– procena ekonomičnosti budžeta projekta i usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima do 20 bodova);
– visina traženih sredstava u poređenju sa ukupnim obimom sredstava na koja se javni konkurs odnosi (do 20 bodova).

Konkurs je otvoren do 14.06.2018 . godine.

VIŠE INFORMACIJA O KONKURSU

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Zavodu za ravnopravnost polova na telefone: 021/6615-133, 021/6617-177 ili mejlom: zavod.ravnopravnost@gmail.com

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede