Bespovratna sredstva za podsticanje sopstvenog biznisa

bespovratna sredstva za biznis

Zavod za ravnopravnost polova koji je raspisao ovaj konkurs dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 dinara. 

Cilj konkursa je promocija biznis planova/poslovnih ideja, radi unapređenja sopstvenog biznisa, kao i pružanje finasijske podrške najboljim poslovnim idejama za koje se proceni da imaju kapacitet sa kojim bi olakšali poslovanje.

Pravo učešća na Konkursu imaju registrovana udruženja građana i udruženja žena sa teritorije AP Vojvodine.

Podnosilac može konkurisati samo sa jednim projektom, u visini traženih sredstava do 300.000,00 dinara.

Kriterijumi

Komisija procenjuje i vrednuje projekte udruženja građana/udruženja žena primenom sledećih kriterijuma, dodelom odgovarajućeg broja bodova:

1. Prema referencama programa za oblast u kojoj se realizuje program (ukupno najviše do 20 bodova);

– postojanje jasno formulisanih ciljeva i ciljne grupe i povezanosti ciljeva i aktivnosti, dužina trajanja programa (do 10 bodova);

– mogućnost razvijanja programa/projekta i njegova održivost (do 10 bodova);

2. Prema ciljevima koji se postižu realizacijom programa/projekta – doprinos stepenu unapređivanja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi (najviše 40 bodova po oblasti za koju je prijava podneta);

– za oblast podsticaja razvoja preduzetničkih inicijativa žena za udruženja koja se bave promocijom izabranih biznis planova/poslovnih ideja i osmišljavanje marketinške kampanje za plasiranje proizvoda ili usluga na tržište (putem reklama na televiziji/radiju, na društvenim mrežama, gostovanja na TV, izrada propagandnog materijala…).

3. Prema ekonomičnosti budžeta i usklađenosti budžeta sa planiranim aktivnostima (ukupno najviše 40 bodova)

– procena ekonomičnosti budžeta projekta i usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima do 20 bodova);

– visina traženih sredstava u poređenju sa ukupnim obimom sredstava na koja se javni konkurs odnosi (do 20 bodova).

VIŠE INFORMACIJA POTRAŽITE OVDE

Konkurs za bespovratna sredstva je otvoren do 21.11.2019. godine.

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Zavodu za ravnopravnost
polova na telefone: 021/6615-133, 021/6617-177 ili mejlom: zavod.ravnopravnost@gmail.com

PREPORUČUJEMO: DA LI STE ZNALI DA MOŽETE BITI DONATORI I TAKO POMOGNETE UDRUŽENJIMA ŽENA NA SELU?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede