Bespovratna sredstva za nove ribnjake i rekonstrukciju starih

ribnjak

Bespovratna sredstva za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine za 2018. godinu

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstva za podizanje novih i rekonstrukciju postojećih ribnjaka, na površini ne manjoj od 1 ha i ne većoj od 50 ha, koji se nalaze na teritoriji AP Vojvodine.

Cilj ovog Konkursa je unapređenje načina korišćenja neobradivog poljoprivrednog zemljišta u cilju unapređenja ribarstva na teritoriji AP Vojvodine.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODIZANjE NOVIH RIBNjAKA I REKONSTRUKCIJU POSTOJEĆIH NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA 2018.GODINU

Pod objektima, u smislu ovog konkursa, podrazumevaju se isključivo objekti za proizvodnju ribe – rastilišta, mladičnjaci, tovilišta, zimovnici, izlovni i obodni kanali.

Visina i namena sredstava  

Ukupan iznos propisanih sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu je 20.000.000,00 dinara.

Maksimalna podrška po ovom konkursu iznosi do 50 % od ukupne vrednosti zemljanih radova na ribnjačkim objektima, a najviše do 5.000.000,00 dinara ukupne projektovane vrednosti zemljanih radova, bez PDV-a po korisniku, a ostalih 50 % obezbeđuje korisnik sredstava.

Iznos sredstava za podršku rekonstrukcije ribnjaka ne može biti veći od 500.000,00 dinara po hektaru.

Iznos sredstava za podršku podizanju novih ribnjaka ne može biti veći od 800.000,00 dinara po hektaru.

Prihvatljivi troškovi po ovom konkursu jesu troškovi zemljanih radova na rekonstrukciji ribnjaka i podizanju novih ribnjaka koji su predmet ovog konkursa, iskazani bez PDV‐a.

Vrsta radova koji su predmet ovog konkursa:

1. Čišćenje terena

2. Izrada nasipa

3. Korekcija krune postojećeg nasipa

4. Iskop materijala, razastiranje i nasipanje

5. Izgradnja obodnog kanala

6. Mašinski iskop zemlje iz najbližeg pozajmišta

7. Ugradnja donesene zemlje u oštećena mesta na nasipu

8. Mašinsko izmuljenje izlovnih kanala, izlovnih jama i dovodno-odvodnog kanala

9. Utovar i prevoz iskopanog materijala na najbližu deponiju

10. Razastiranje iskopanog materijala

11. Škarpiranje kosina kanala i nasipa

12. Nabijanje nasipa vibroježom

13. Izrada pregradnog nasipa

14. Utovar i prevoz iskopanog materijala iz najbližeg pozajmišta.

Pravo na podsticaje imaju pravna lica

Pravo na podsticaje ostvaruju pravna lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

– privredno društvo,

– zemljoradnička zadruga.

Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo („Službeni glasnik RS“, broj 62/2013).

OVDE VIŠE O USLOVIMA ZA UČEŠĆE NA KONKURSU I POTREBNOJ DOKUMENTACIJI

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.09.2018. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/4881-851; od 10 do 14 časova. 

Tekst konkursa, Pravilnik i obrazac prijave, mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede