Za mlade na selu bespovratna sredstva u iznosu od 90 % troškova investicija

mladi

Bespovratna sredstva za mlade na selu. Podrška investicijama u iznosu do 90% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini.

Predmet konkursa je podrška novim generacijama mladih poljoprivrednih proizvođača, njihovom razvoju i unapređivanju kroz podsticanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava. Cilj ovog konkursa jeste demografska obnova ruralnih područja AP Vojvodine radi podsticanja ostanka mladih u ruralnim područjima odnosno njihovog povratka iz gradova.

Za realizaciju Konkursa za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini predviđeno je ukupno 200.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 90% od ukupno prihvatljivih troškova investicije. Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV). Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 1.500.000,00 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 500.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava.

Ko ima pravo na bespovratna sredstva?

Pravo na podsticaje ostvaruju fizička lica starija od 18 godina koja u momentu podnošenja zahteva ne smeju imati više od 40 godina, koji su prvi put upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva nakon 01.01.2022. godine.

Pravo na podsticaje ostvaruju podnosioci prijava koji imaju prebivalište u naseljenom mestu u kom se ne nalazi sedište grada (Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Pančevo, Vršac, Sremska Mitrovica, Kikinda, Sombor – Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 129/2007, 18/2016 i 47/2018).

Konkurs je otvoren do 04.03.2022. godine.

Bespovratna sredstva isplaćuju se avansno 75% od ugovorenih sredstava nakon zaključenja ugovora. Ostatak od 25% ugovorenih sredstava isplaćuje se nakon realizovane investicije iz poslovnog plana (uključujući i sopstveno učešće od 10% i PDV), nakon što korisnik bespovratnih sredstava dostavi Pokrajinskom sekretarijatu potrebnu dokumentaciju.

Nakon realizacije investicije i dostave tražene dokumentacije, Pokrajinski sekretarijat priprema ugovor o zalozi, za mehanizaciju i opremu čiji je vek ekspoloatacije duži od godinu dana, na osnovu kog korisnik sredstava u Agenciji za privredne registre upisuje založno pravo na predmetnu investiciju u korist Pokrajinskog sekretarijata.

Pokrajinski sekretarijat putem Sektora za sprovođenje poljoprivredne politike, praćenje evropskih integracija u oblasti ruralnog razvoja i savetodavne službe, nalaže Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu, dostavljanjem izveštaja i zapisnika Pokrajinskom sekretarijatu. Bespovratna sredstava isplaćivaće se u skladu s prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Informacije putem telefona 021/487-4430 od 13 do 15 časova.

Tekst konkursa, Pravilnik, obrazac prijave, izjava dobavljača, forma poslovnog plana, izveštaj o namenskom utrošku sredstava i zahtev za isplatu, mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.

OVDE preuzimite konkurse Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede