Bespovratna sredstva za mlade za kupovinu kuća na selu

kuca stara sa dva prozora

Bespovratna sredstva bračnim parovima sa teritorije AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom. Prijave do 30. aprila 2018. godine.

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima sa teritorije AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom raspisan je 1. marta 2018. godine.

Ovo je četvrti ciklus konkursa za bračne i vanbračne partnere, osmišljen sa ciljem povećanja broja žena vlasnica nepokretnosti i poboljšanja demografske strukture vojvođanskih sela.

PREDMET KONKURSA

Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu/suvlasništvu.

Pod seoskim kućama smatraju se nepokretnosti koje se nalaze u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta i prigradskih naselja.

Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose 30.000.000,00 dinara.

Učesnici/ce konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000,00 dinara.

Ciljevi Konkursa su usmereni na podsticanje razvoja ruralnih sredina, povećanje broja žena vlasnica nepokretnosti, oživljavanje i podmlađivanje vojvođanskih sela kroz dolazak dece i povećanje nataliteta iniciranje procesa poboljšanja demografske strukture kao preduslova za
pokretanje privrednih aktivnosti.

KO MOŽE DA UČESTVUJE NA KONKURSU?

Pravo učešća na Konkursu imaju:
– supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana i
– vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, u skladu sa Zakonom.

USLOVI KONKURSA

Učesnici Konkursa moraju ispunjavati sledeće uslove u trenutku podnošenja prijave na Konkurs:

1. da jedan od supružnika/vanbračnih partnera nije stariji od 40 godina života u momentu podnošenja prijave na Konkurs

2. da imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine

3. supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana u momentu podnošenja prijave, odnosno vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života (u skladu sa Zakonom);

4. da nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Konkursa;

5. da je barem jedan od supružnika, odnosno vanbračnih partnera u radnom odnosu. Ukoliko je Učesnik konkursa u radnom odnosu na određeno vreme, radni odnos mora da traje najmanje do isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs.

6. da nisu u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvojenju sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti.

7. da građevinska vrednost predmetne nepokretnosti ne prelazi iznos od 2.000.000,00 dinara.

DO KADA PREDATI PRIJAVE?

Prijave na Konkurs će se primati do 30. aprila 2018. godine.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova www.ravnopravnost.org.rs , a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova putem imejla na adresu zavod.ravnopravnost@gmail.com i zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs

OVDE PREUZMITE TEKST KONKURSA

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede