Za ribnjake bespovratna sredstva do 70% od ukupne vrednosti zemljanih radova

ribarstvo

Bespovratna sredstva isplaćuju se nakon realizacije investicije. Konkurs je otvoren do 24.5.2024. godine.

Konkurs za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih u AP Vojvodini za 2024. godinu, raspisao je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Cilj konkursa je unapređenje načina korišćenja neobradivog poljoprivrednog zemljišta u cilju unapređenja ribarstva u AP Vojvodini.

Predmet konkursa je podizanje novih i rekonstrukcija postojećih ribnjaka, na površini ne manjoj od 1 ha i ne većoj od 100 ha, koji se nalaze u AP Vojvodini. Pod objektima, u smislu ovog konkursa, podrazumevaju se isključivo objekti za proizvodnju ribe – rastilišta, mladičnjaci, tovilišta, zimovnici, izlovni i obodni kanali.

Ko može koristiti bespovratna sredstva?

Korisnici sredstava po ovom konkursu su pravna lica sa teritorije AP Vojvodine, koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to privredno društvo i zemljoradničke zadruge.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje ovim konkursom je 20.000.000,00 dinara bez PDV-a. Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u obimu do 70% od ukupne vrednosti zemljanih radova bez PDV-a. Preostali iznos ugovorenih sredstava obezbeđuje korisnik sredstava. Celokupan iznos PDV-a pada na teret Korisnika sredstava. Iznos sredstava za podršku rekonstrukcije ribnjaka ne može biti veći od 500.000,00 dinara po hektaru, a iznos sredstava za podršku podizanju novih ribnjaka ne može biti veći od 800.000,00 dinara po hektaru.

Podnosilac prijave za podizanje novih ribnjaka može podneti samo jednu prijavu po konkursu ili najviše dve prijave po podnosiocu za rekonstrukciju postojećih ribnjaka za najviše dva zasebno registrovana ribnjačka objekta – ribnjaka.

riba

Namena sredstava

Po prijavama koje se podnose za izvođenje zemljanih radova na rekonstrukciji ribnjaka i podizanju novih ribnjaka, sredstva se dodeljuju za realizaciju utvrđenih projektom i ugovorom i to za sledeće radove:
1. Čišćenje terena
2. Izrada nasipa
3. Korekcija krune postojećeg nasipa
4. Iskop materijala, razastiranje i nasipanje
5. Izgradnja obodnog kanala
6. Mašinski iskop zemlje iz najbližeg pozajmišta
7. Ugradnja donesene zemlje u oštećena mesta na nasipu
8. Mašinsko izmuljenje izlovnih kanala, izlovnih jama i dovodno-odvodnog kanala
9. Utovar i prevoz iskopanog materijala na najbližu deponiju
10. Razastiranje iskopanog materijala
11. Škarpiranje kosina kanala i nasipa
12. Nabijanje nasipa vibroježom
13. Izrada pregradnog nasipa
14. Utovar i prevoz iskopanog materijala iz najbližeg pozajmišta.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se odobrava za podizanje novih i rekonstrukcija postojećih ribnjaka po jednoj prijavi iznosi do 5.000.000,00 dinara bez PDV-a. Bespovratna sredstva isplaćuju se nakon realizacije investicije, odnosno nakon što korisnik bespovratnih sredstava izvrši ugovorene radove i dostavi Sekretarijatu potrebnu dokumentaciju.

Konkurs je otvoren do 24.5.2024. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/4881-851; od 10 do 14 časova.

Tekst konkursa, Pravilnik i obrazac prijave, mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Preporučujemo: Kada kupujete ribu obratite pažnju na 5 važnih karakteristika proizvoda

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede