Bespovratna sredstva za mlade u ruralnim sredinama. Konkurs otvoren do 26.4.2024.

bespovratna za mlade

Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 90% od ukupno prihvatljivih troškova investicije

Konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima u AP Vojvodini u 2024. godini, raspisao je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Cilj ovog konkursa jeste demografska obnova ruralnih područja AP Vojvodine radi podsticanja ostanka mladih u ruralnim područjima odnosno njihovog povratka iz gradova. Predmet konkursa je podrška novim generacijama mladih poljoprivrednih proizvođača, njihovom razvoju i unapređivanju kroz podsticanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava.

Bespovratna sredstva namenjena su za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Za realizaciju Konkursa za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima u AP Vojvodini u 2024. godini predviđeno je ukupno 200.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 90% od ukupno prihvatljivih troškova investicije. Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 1.500.000,00 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 500.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava.

Pravo na podsticaje ostvaruju fizička lica starija od 18 godina koja u momentu podnošenja zahteva ne smeju imati više od 40 godina, koji su prvi put upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva nakon 01.04.2023. godine i nisu ostvarivali pravo na podsticaje.

Pravo na podsticaje ostvaruju podnosioci prijava koji imaju prebivalište u naseljenom mestu u kom se ne nalazi sedište grada (Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Pančevo, Vršac, Sremska Mitrovica, Kikinda, Sombor – Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 129/2007, 18/2016 i 47/2018).

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona: 021/487-4430 od 13,00-15,00 časova i na e-mail: marinela.zagorac@vojvodina.gov.rs

Konkurs je otvoren do 26.4.2024. godine.

Tekst konkursa, Pravilnik, obrazac prijave, izjavu dobavljača, izjave 1 i 2, formu poslovnog plana, zahtev za isplatu i izveštaj o namenskom utrošku sredstava i Uputstvo o načinu podnošenja elektronske prijave i elektronskom opštenju između organa, mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.

OVDE preuzmite sve konkurse Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu

Preporučujemo: Kvalitetne romanovske ovce na farmi Jasmina Žižaka u Aradcu

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede