Bespovratna sredstva za stare zanate, konkurs otvoren do 14. marta

bespovratna sredstva

Bespovratna sredstva se odobravaju u visini do 100% od fakturne (kupovne) vrednosti sa PDV-om. Iznos odobrenih sredstava može biti manji

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao je javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih preduzeća, za razvoj i revitalizaciju umetničkih i starih zanata, odnosno u ukupnom iznosu od tri miliona dinara.

Bespovratna sredstva se dodeljuju radi unapređenja i očuvanja procesa proizvodnje na način koji ne ugrožava tradicionalnu tehnologiju karakterističnu za umetnički ili stari zanat ili posao domaće radinosti, u cilju povećanja konkurentnosti, odnosno ukupnog razvoja preduzetništva u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. U tom smislu tradicionalni zanat označava veštinu, naročito ručnog rada, kao i profesiju koja podrazumeva celokupan proces izrade unikatnih proizvoda i pružanja usluga, a koje su zasnovane na tradicionalnim znanjima i tehnologijama, upotrebom prirodnih materijala u procesu proizvodnje, uz korišćenje pretežno jednostavnih alata.

Sredstva su namenjena za nabavku opreme ili repromaterijala. Pod nabavkom opreme podrazumeva se proizvodna oprema i oprema uključena u proizvodni proces. Oprema koja je predmet subvencije mora biti u skladu sa delatnošću privrednog subjekta i namenjena za profesionalnu upotrebu. Pod nabavkom repromaterijala podrazumeva se nabavka sirovina i poluprerađevina koje treba preraditi ili doraditi do konačnog proizvoda, koji mora biti u skladu sa delatnošću privrednog subjekta.

Sekretarijat dodeljuje sredstva u iznosu od 3.000.000,00 dinara, od kojih 2.000.000,00 tekuće subvencije i 1.000.000,00 kapitalne subvencije. Sredstva se odobravaju za subvencionisanje troškova nabavke opreme ili repromaterijala na osnovu predračuna, ponude ili predugovora ne stariji od dana objavljivanja Javnog konkursa, sa datumom u toku trajanja Javnog konkursa.

Bespovratna sredstva u visini od 100% fakturne vrednosti

Subvencionisani iznos se odobrava:

  1. za opremu u visini od najmanje 100.000,00 dinara do najviše 250.000,00 dinara;
  2. za repromaterijal u visini od najmanje 80.000,00 dinara do najviše 200.000,00 dinara.

Sredstva se odobravaju u visini do 100% od fakturne (kupovne) vrednosti sa PDV-om. Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava.

Pravo da konkurišu imaju privredna društva i preduzetnici čija je delatnost stari i umetnički zanati, odnosno poslovi domaće radinosti na osnovu Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata, sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom (ogranak, izdvojeno mesto) na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koji su upisani u registar Agencije za privredne registre: najkasnije do 30. decembra 2022. godine (imaju aktivan status) i razvrstana na mikro ili mala pravna lica ili preduzetnici paušalci.

Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je od 27.02.2023. godine do 14.03.2023. godine.

Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 021/ 487 – 4489 ili 0800/021027 svakog radnog dana, od 10 do 14 časova.

KONKURS u celini preuzmite OVDE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede