Jubilarni 55. poljoprivredni sajam AGRA u Gornjoj Radgoni, 26-31. avgust 2017.

sajam agra zastave

Jubilarni 55. sajam AGRA od subote 26. do četvrtka 31. avgusta 2017. u Gornjoj Radgoni pod sloganom „Tradicionalno svež“.

Jubilarni 55. sajam AGRA, najveći i najvažniji poljoprivredno-prehrambeni sajam u srednjoj Evropi i ove godine će posetiocima ponuditi brojne izložene novosti iz područja poljoprivrede prehrane s atraktivnim izložbama domaćih životinja i oglednih nasada.

Od subote 26. do četvrtka 31. avgusta 2017. u Gornjoj Radgoni će se pod sloganom „Tradicionalno svež“ predstaviti preko 1.700 izlagača iz 30 država.

Najvažniji događaj biće susret predstavnika država srednje i istočne Europe s predstavnicima Kine 16+1.

Važan zadatak mehanizma koji na području šumarstva vodi upravo Slovenija je podsticanje održivog i višenamenskog upravljanja šumskim bogatstvom, razvoj zelenog gospodarstva i ekološke kulture, na šta će biti stavljeni glavni naglasci u stručnom i sajamskom programu.

pomurski sajam 2017

Posebna pažnja sajma AGRA biti će usmerena godini održivog razvoja turizma, hrani iz naše blizine, održivoj poljoprivredi i šumarstvo, te poljoprivrednoj mehanizaciji za visoko efikasnu i održivu poljoprivrednu proizvodnju.

Osim spomenutih događaja, AGRA predstavlja vodeće svetske robne marke u oblasti poljoprivredne i šumske mehanizacije, novosti na području opreme i sredstava za preradu ekološki prihvatljivih proizvoda, te vrhunske prehrambene proizvode, jela, vina i produkte slovenske prehrambene industrije kao i proizvode iz dopunskih delatnosti seljačkih domaćinstava.

Na sajamskim prostorima, s izložbama, savetovanjima i stručnim događanjima predstaviće se najvažnije državne, komorske, ekonomske i stručne institucije.

Sajmu će posebnu živost dati predstavljanja autohtonih domaćih životinja; goveda, konja, svinja i stoke sitnog zuba, a što će se odvijati na prostorima staja i u manježi.

Uz to predstaviti će se i grupacija pčelarstva, malih životinja kao i riba u ribnjaku.

BIće organizovane i zanimljive radionice i vođeni obilasci na središnjem sajamskom vrtu, na permakulturnom i pokusnom vrtu kao i u trajnim zasadima hmelja, slovenskog izbora vinove loze, starih sorti jabuka i u šumsko – parkovnom nasadu.

AGRU će pratiti značajni stručni skupovi, važna poslovna druženja, grupacijski poslovni susreti, tržnice, degustacije, takmičenja i zabavna događanja.

Težišta sajma AGRA su: Međunarodna godina održivog turizma za razvoj, susret skupine država srednje i istočne E vrope sa Kinom 16 + 1, hrana iz naše blizine, održiva poljoprivreda i upravljanje šumama te poljoprivredna mehanizacija za visoko efikasnu i održivu poljoprivredu.

Država partner sajma AGRA je Kina    

U okviru predstavljanja kineskih poljoprivrednih i prehrambenih firma, sajam AGRA otvara izvrstan okvir za povezivanje i sklapanje poslova. Na sam dan otvaranja, država partner biće uključena u protokol svečanog otvaranja sajma uz kulturni program. Dolazak je već potvrdio i ministar poljoprivrede Kine.

Ostala državna i regionalna predstavljanja   

Osim N.R. Kine na sajmu AGRA predstaviće se i Austrija, Hrvatska, Litva, Mađarska, Poljska, Rumunija i Slovačka. Organizator je u dogovorima i sa Autonomnom pokrajinom Vojvodinom – Srbija.

 

STRUČNI PROGRAM I TEMATSKI DANI

SUBOTA, 26. 8.

dan Pomurja, dan orača

NEDELJA, 27. 8.

dan pčelara, dan šumara i šuma, dan seoske omladine, dan poljoprivredne tehnike

PONEDELJAK, 28. 8.

dan prehrane, dan uzgajivača goveda, dan veterinara, dan pokrajine Raba, dan semenara, dan Vojvodine, dan

Zagrebačke županije

UTORAK, 29. 8.

dan vinogradara i vinara, dan voćara, dan poljoprivredno šumarske komore, dan uzgajivača konja, dan

poljoprivredno turističkih gazdinstva

SREDA, 30. 8.

dan slovenskih zadrugara, dan uzgajivaća svinja, dan poljoprivredno prehrambenog školstva, dan uzgajivaća

stoke sitnog zuba, dan austrijske Štajerske

ČETVRTAK, 31. 8.

dan prirodnih parkova, dan ekološke poljoprivrede, dan proizvođaća povrća, dan sajamskih vrtova

Više informacija na www.pomurski-sejem.si

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede