Žičari – Proverite brojnost pre setve okopavina

zicari

Žičari su značajne zemljišne polifagne štetočine.

Larve skočibuba, žičari, su polifagne štetočine. Hrane se gajenim i korovskim biljkama. Oštećuju seme, ubušuju se u krtole i korenje biljaka, mogu i da pregrzu klicu. Najčešće su dužine oko 1 cm, a mogu da narastu i do 3 cm.

Veće štete prave stariji larveni uzrasti, neposredno posle nicanja i u početnoj fazi razvoja useva.

Obzirom da je razvoj ove vrste višegodišnji, veoma dobre rezultate daje prognoza pojave. Postoji nekoliko metoda prognoze, a najčešća je pregled parcela, kopanje rupa i utvrđivanje brojnosti po m².

Žičari u monitoringu

Na području delovanja RC Bačka Topola u proteklom višegodišnjem periodu vrši se monitoring žičara (fam. Elateridae) putem feromonskih klopki, kao i vizuelnim pregledima.

Tokom praćenja, registrovana je značajna brojnost ovih štetnih organizama, što upućuje na  potrebu utvrđivanja njihove brojnosti na njivama koje su planirane za setvu okopavina.

Utvrđivanje brojnosti žičara

Dve do tri nedelje pre setve okopavina, Prognozno-izveštajan služba zaštite bilja, preporučuje pregled uzoraka zemljišta na prisustvo žičara.

Uzorci se uzimaju iskopavanjem jama najčešće 50x50x50cm ili 25x25x30cm na težim zemljištima.

Na parcelama do 5 ha pregleda se 5-10 uzoraka, a na većim, na svaka 2ha  uzima se po jedna zemljišna proba.

Kritičan broj

Kao kritičan broj za okopavine u ratarstvu kod nas se smatra prisustvo 1-3 larve skočibuba po m² (za š.repu > 1/m² i prisustvo žičara u više od 20% uzoraka, za suncokret > 2/m² u 30% uzoraka, za kukuruz  > 3/m² u više od 30% uzoraka).

Ukoliko se utvrdi znatno veća brojnost treba odustati od setve okopavina ili primeniti hemijske mere zaštite (unošenje granuliranih ili tečnih insekticida u zonu redova biljaka, istovremeno sa setvom uz obaveznu inkorporaciju u zemljište, ili setva semena tretiranog insekticidom u toku dorade), savet je zaštitara bilja PIS-a.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede