Žetva suncokreta i analiza zdravstvenog stanja tokom proizvodne 2023. godine na terenu srednjeg Banata

pod zakupom

Na terenu srednjeg Banata žetva suncokreta se bliži kraju. Proizvodne površine pod ovom kulturom imaju značajan udeo u ukupnoj proizvodnji na našem terenu i kreću se na oko 50.000 ha.

Tokom 2023. vremenski uslovi su (pored agrotehničkih mera) značajno uticali na prinos. Na pojedinim parcelama i lokalitetima gde smo imali vremenske nepogode jedva da je nešto useva ostalo za kombajniranje, te su na takvim parcelama prinosi bili npr. do 400 kg/ha (B. Višnjićevo), 1.100 kg/ha (Zlatica), pa do 3.700 kg/ha (Hetin) gde je primenjena puna agrotehnika i zaštita, a nije bilo posledica nevremena.

Vizelnim pregledima tokom vegetacije registrovali smo u fazama intenzivnog porasta da su usevi suncokreta, pored gustog sklopa (kasnije smo za posledicu imali pojačan porast u visinu), imali i nedovoljno duboko razvijen korenov sistem (zbog obilnih padavina nije došlo do stimulisanja korena u dubinu jer je u zoni porasta uglavnom uvek bilo vlage, posledica smanjenja dužine glavnog korena koji treba da je izrazito žiličast). Sve navedeno je uticalo da imamo tokom olujnih vetrova lomove stabljike ili izvaljivanje biljaka iz korena, naročito pred kraj sazrevanja kad su svemu doprinele i otežane glavice.

Suncokret koji je pretrpeo stete od nevremena
Suncokret koji je pretrpeo štete od nevremena, Foto PIS Zrenjanin

Oplodnja i nalivenost zrna su bile vrlo dobre, kako u sredini glavice tako i na obodu, s tim što su glavice u kategoriji razvijenosti, male do srednje (naravno, sve navedeno vrlo varira zavisno od agrotehnike – vremena i dubine setve, unosa hraniva, preduzetih mera zaštite, osobina hibrida, lokaliteta).

Zdravstveno stanje useva suncokreta je takođe zavisilo od svih navedenih faktora. Na početku vegetacije smo imali dosta problema sa štetočinama, naročito agresivna pojava stepskog popca (Asheta deserta), zbog čega je dolazilo i do presejavanja površina. Takođe vrlo invanzivna pojava zečeva, peščara (Opatrum sobulosum) na suncokretu u osetljivoj fazi klijanja i nicanja, koja je dosta dugo trajala, kao posledica neodgovarajućih vremenskih uslova za rast i napredak, te je suncokret dugo bio izložen aktivnosti ovih štetočina na početku vegetacije. Kasnije faze porasta lista (BBCH 3-4) pratila je pojava plamenjače i vrlo izraženo naseljavanje vaši (Aphididae) koje su dodatno zaustavljale usev u porastu.

Od faze butonizacije pa do faze sazrevanja suncokreta imali smo tokom 2023. godine 159,6 l/m2 (uz napred navedene nepogode), a za istu fenološku fazu u razvoju tokom 2022. godine svega 76 l/m2 (lokalitet Krajišnik).

Na našem terenu svake godine se sve veći broj proizvođača, shodno preporukama Prognozno izveštajne službe, opredeljuje za primenu fungicida u suncokretu u cilju smanjivanja šteta koje prouzrokuju biljne bolesti.

Rezultati ocene koju smo obavili na netretiranim parcelama suncokreta na više lokaliteta, različita agrotehnika i različiti hibridi, (ocena se odnosila na list, stablo, vrat korena i glavicu) su sledeći:

  • prouzrokovač crne pegavosti suncokreta (Phoma macdonaldi) 14-19 % biljaka,
  • prouzrokovač mrke pegavosti suncokreta (Alternaria helianthi) 22-26 % biljaka,
  • prouzrokovač sivo-mrke pegavosti stabla suncokreta (Phomopsis spp.-Diaporthe spp.) 22-24% biljaka,
  • prouzrokovač bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) 25-28% biljaka.

Navedene bolesti su, pored ostalog, doprinele da tokom vremenskih nepogoda dođe do jačeg oštećenja biljaka i gubitka prinosa (lomljenje i izvaljivanje stabljike, osipanje zrna i sl.)

RC PIS Zrenjanin je u okviru sistema, zajedno sa Pokrajnskim centom za prognozu, tokom vegetacije pratio fenološke faze suncokreta i davao blagovremene preporuke proizvođačima suncokreta.

Pripremila Snežana Parađenović, PSS Zrenjanin

Preporučujemo: Osipanje zrna suncokreta pri žetvi možemo umanjiti

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede