Stabilnost prinosa – bitan faktor uspeha – KWS hibridi uljane repice

uljana repica u cvetanju

Kompanija KWS Vam nudi hibride uljane repice testirane u oglednoj mreži širom Evrope, prilagođenih različitim uslovima proizvodnje.

Za proizvođače uljane repice stabilnost prinosa je bitan faktor uspeha. Da bi se postigli visoki i stabilni prinosi dobrog kvaliteta, potrebno je pažljivo izabrati hibrid koji poseduje odgovarajuće osobine.

Glavne karakteristike KWS hibida uljane repice su:

  • Veoma dobar rani razvoj biljaka
  • Snažan razvoj u proleće
  • Visoka toleranstnost na suvu trulež i pucanje mahune u žetvi

Pored već dobro poznatih hibrida GORDON KWS, HYBRIROCK, UMBERTO KWS, imamo i NOVI hibrid od ove sezone iz Clearfield tehnologije – KWS CIRILL CL.

Sezona za nama je ostavila problematičnu jesen sa malom količinom padavina, samim tim i slabije nicanje, ali sa ponosom možemo da kažemo da je KWS uljana repica uspela da ostvari dobre sklopove i odlične prinose, što možete videte na rezultatima koje Vam donosimo

REZULTATI PROIZVODNJE ULJANE REPICE 2019/2020
Proizvodjač/Imanje Mesto Region KWS Hibrid Površina ha Prinos kg/ha Vlaga % Napomena
Radomir Rakić Pačir Severna Bačka UMBERTO KWS 22 3570 6,4
Mario Dulić Đurđin Severna Bačka UMBERTO KWS 3 4900 6,5
Žarko Debeljački Srbobran Južna Bačka UMBERTO KWS 50 3500 6,8
Alpar Kišimre Bačka Topola Severna Bačka UMBERTO KWS 20 3500 6,4
Akoš Tot Feketić Severna Bačka UMBERTO KWS 15 3675 7
Arpad Dudaš Bečej Južna Bačka UMBERTO KWS 25 3762 6,7
Gabor Pece Bačko Petrovo Selo Južna Bačka HYBRIROCK 30 3850 6,8
Čaba Molnar Bogaraš Severni Banat UMBERTO KWS 7 3850 7
Tamaš Bakai Ada Severni Banat UMBERTO KWS 25 4150 6,7
George Keta Vladimirovac Južni Banat HYBRIROCK 18 4500 9
Eco Agri Bela Crkva Južni Banat UMBERTO KWS 45 2500 7 organska proizvodnja
Ardeljan Peruca Vladimirovac Južni Banat HYBRIROCK 3 4950 9
Duško Naumov Bođani Južna Bačka UMBERTO KWS 24 3650 5,7
Tomislav Filipović Bač Južna Bačka UMBERTO KWS 5 4025 5,9
Davor Klecin Bač Južna Bačka HYBRIROCK 28 3325 5,8
VU Morović Morović Srem HYBRIROCK 92 3020 7,1
Mirko Čikeš Erdevik Srem UMBERTO KWS 4 4360 6,6
Mirko Čikeš Erdevik Srem HYBRIROCK 3 4220 6,8
Imre Brašnjo Gunaroš Južna Bačka HYBRIROCK 20 4261 6,8
Milan Krstanović Laćarak Srem UMBERTO KWS 2 4180 6,9
Milan Krstanović Laćarak Srem HYBRIROCK 3 4034 6,4
VU Morović rj Ruma Ruma Srem HYBRIROCK 38 4060 7,2
Miroslav Paunić Kovilj Južna Bačka UMBERTO KWS 3 4900 5,6
DOO Raca Zrenjanin Srednji Banat HYBRIROCK 75 4500 8,5
ZZ Veljko Lukić Kurjak Lukićevo Srednji Banat HYBRIROCK 43 3945 7,2
Milan Kajtes Banatsko Karađorđevo Srednji Banat HYBRIROCK 6 3400 7,5
Robert Vaštag Mol Severni Banat UMBERTO KWS 4 3150 7
Tamaš Bajus Mol Severni Banat UMBERTO KWS 10 3400 8
Tamaš Bajus Mol Severni Banat GORDON KWS 10 3300 8
Matijević Agrar doo Mihajlovo Južni Banat HYBRIROCK 20 4120 9,1
Dragoljub Lekić Kruščica Južni Banat HYBRIROCK 5 4000 8
Dragoljub Lekić Kruščica Južni Banat UMBERTO KWS 2 3100 8,1
Darko Guljaš Vajska Južna Bačka UMBERTO KWS 12 3900 5,6
Boža Plećaš Pavliš Južni Banat HYBRIROCK 9 4500 7,5
Marčel Jenča Kuštilja Južni Banat UMBERTO KWS 5 2400 8,9
Robert Kazinci Tornjoš Severni Banat UMBERTO KWS 10 4140 6
Robert Kazinci Tornjoš Severni Banat HYBRIROCK 10 4160 6
Zoltan Kalmar Mol Severni Banat UMBERTO KWS 5 3695 7,5
AGROVRŠAC Matijević agrar Vršac Južni Banat HYBRIROCK 30 4200 8,5
Albe Stipić Mala Bosna Severna Bačka UMBERTO KWS 50 3500 7,5
Dejan Takač Pačir Severna Bačka UMBERTO KWS 20 4050 7,8
AD RAVNICA Matijević agrar Bajmok Severna Bačka UMBERTO KWS 60 3491 7
Sabolč Rac Gunaroš Južna Bačka UMBERTO KWS 80 3762 8
Eco Agri Bela Crkva Južni Banat HYBRIROCK 45 3000 7,5
Maksimilijan Burbu Jablanka Južni Banat HYBRIROCK 50 3500 8,2

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede