SPEED folijarna đubriva: Da nam ratarski usevi u svakoj sezoni daju veće i stabilnije prinose

SPEED djubriva folijarni tretman ratarskih kultura

Primenom đubriva iz linije SPEED folijarnih đubriva u ranim fazama razvoja pospešujemo bolji rast, razvoj i aktivnost korenovog sistema

Poljoprivredni sektor je jedan od najpogođenijih usled klimatskih promena. Suše, poplave, grad i promene režima padavina imaju negativan uticaj na ovu izuzetno bitnu građu svake privrede. Poslednjih nekoliko godina ovaj uticaj ekstremnih vremenskih uslova (koje se povezuju sa klimatskim promenama) na poljoprivredu je sve izraženiji. Dugi sušni periodi (u svim godišnjim dobima) i neravnomerna raspodela ukupne količine padavina tokom vegetacionog perioda, naročito jarih useva, smanjili su prinos gotovo svih kultura.

Takođe, nekoliko godina unazad može da se uoči porast srednje temperature vazduha tokom zimskih meseci što je uticalo na razvoj ozimih useva. Ni klimatski modeli napravljeni za teritoriju republike Srbije ne pokazuju značajnije poboljšanje situacije. Naime, prognozirani prag povećanja prosečne godišnje temperature (od 0,5  °C do 0,9 °C ) za period od 2011. do 2040. godine je već dostignut. Kretanje prosečne godišnje količine padavina pokazuje povećanje za 5-20% u već pomenutom periodu, uz izrazito loš trend u toku leta kada će količina padavina biti manja za 30% u poređenju sa periodom 1961-1990 godine.

Rešenja za ublažavanje svih štetnih posledica ovih ekstremnih vremenskih prilika se ogledaju u pomeranju rokova setve, ubacivanju novih sorti i hibrida koji su prilagođeniji trenutnim vremenskim uslovima, redukovanoj obradi zemljišta i primeni adekvatne folijarne prihrane  u toku vegetacije ratarskih kultura.

Iz tog razloga  stručna služba za ishranu bilja kompanije Agromarket, preporučuje tečna biostimulativna đubriva SPEED brenda, koja su specijalno namenjena za folijarnu prihranu najznačajnijih ratarskih kultura. Pomenuta đubriva se sastoje iz organske komponente (koju čine AFP-aktivator fizioloških procesa, ekstrakt algi i aminokiseline) u kombinaciji sa povećanim sadržajem mikroelemanata potrebnih za najznačajnije faze organogeneze kukuruza, strnih žita i uljarica.

Efekti primene SPEED folijarnih đubriva se ispoljavaju u:

  • boljem usvajanju hranljivih materija (usled razvijenijeg korenovog sistema i povećanja tolerancije na usvajanje soli),
  • razvoju veće otpornosti i rezistentnosti na delovanje abiotskih i biotskih stresnih faktora,
  • poboljšanju sinteze fitohormona,
  • optimizaciji upotrebe vode (regulacija otvaranja stoma i kontrolisana transpiracija, kao i održavanje turgora u ćelijama),
  • povećanju produktivnosti (bolja sinteza hlorofila, veća fotosintetska aktivnost i ubrzanje metabolizma) .

Ukratko, primenom đubriva iz linije SPEED folijarnih đubriva u ranim fazama razvoja pospešujemo bolji rast, razvoj i aktivnost korenovog sistema, što za rezultat daje snažnije i otpornije mlade biljke koje bolje odolevaju svim nepovoljnim uticajima u toku vegetacije.

SPEED folijarna djubriva

Pojedinačna đubriva u okviru linije SPEED folijarnih đubriva, vreme i količine za primenu u ratarskim kulturama:

SPEED for BASE  primenjuje se u svim usevima, u početnim fazama rasta i rada korenovog sistema u količini od 2 do 2,5 lit/ha, uz utrošak vode od 150 do 200 lit/ha.

SPEED for CORN primenjuje se u kukuruzu, u fazi od 4. do 8. lista zajedno sa herbicidima za suzbijanje širokolisnih  i uskolisnih korova, u količini od 3 lit/ha i utrošak vode od 150 do 200 lit/ha.

SPEED for GRAIN primenjuje se u strnim žitima u ranim fazama rasta zajedno sa herbicidima i fungicidima u količini od 2 do 3 lit/ha i utrošak vode od 150 do 200 lit/ha.

SPEED ExtraN primenjuje se u strnim žitima, u fazi klasanja zajedno sa fungicidima u količini od 4 do 5 lit/ha i utrošak vode od 150 do 200 lit/ha.

SPEED for SOYASUN  primenuje se zajedno sa herbicidima za suzbijanje širokolisnih korova (u suncokretu u fazi od 2 do 6 listova, a u soji od faze prve troliske do faze treće troliske) u količini od 2 do 3 lit/ha i utrošak vode od 150 do 200 lit/ha.

SPEED for CANOLA primenjuje se u uljanoj repici na proleće zajedno sa insekticidnim i fungicidnim tretmanima u količini od 2 do 4 lit/ha i utrošak vode od 150 do 200 lit/ha.

Više informacija o pomenutim proizvodima potražite na sajtu https://speedfert.com/

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede