Skladištenje kukuruza u cilju sprečavanja pojave mikotoksina

kombajn bere kukuruz

Skladištenje roda je posao koji zahteva pažnju, jer ne bi trebalo umanjiti kvalitet zrna kukuruza neodgovarajućim odlaganjem u skladišnim prostorima.

U cilju sprečavanja pojave mikotoksina potrebno je ispratiti određena uputstva kada su u pitanju branje, sušenje i skladištenje kukuruza.

Mikotoksini su jedinjenja nastala usled razvića gljivica plesni i mogu biti različitog hemijskog sastava. Ove plesni u žitaricama se javljaju kako pre, tako i posle žetve, prilikom neadekvatnog skladištenja. Do razvoja ovih plesni može doći kao posledica oštećenja žitarica od strane insekata, sporog sušenja i uskladištenja u vlažnim uslovima. Od žitarica u našim uslovima je najviše prisutan u kukuruzu i proizvodima od kukuruza.

Iz tog razloga vrlo je važno na koji način se kukuruz bere i kasnije skladišti na gazdinstvima.

Najvažnija pravila berbe i skladištenja kukuruza

Pre berbe redovno pratiti i sadržaj vlage u zrnu, ukoliko postoje uslovi za brzo sušenje zrna (do 48 sati) kukuruz brati sa 23% vlage. Ukoliko ne postoje takvi uslovi, sačekati da vlaga padne na 14%.

Berba – Kombajn podesiti tako da pravi što manja oštećenja. Ukoliko je berba ručna, uklanjati klipove sa simptomima. U najvećem broju slučajeva ranija berba znači i manju koncentraciju mikotoksina.

Sušenje zrna do 14% vlage treba da obaviti u roku od 24-48 časova posle berbe. Posle sušenja treba izbegavati skladištenje toplog zrna u hladna skladišta, jer će se pojaviti kondenzacija. Iz navedenih razloga, potrebno je ohladiti zrno posle sušenja, a pre skladištenja.

Čuvanje zrna

Obezbediti ispravno higijensko stanje skladišta pre unošenja zrna i održavati higijenu tokom skladištenja. Svi prostori za čuvanje moraju biti, pre unošenja zrna higijenski ispravni, a kasnije se moraju redovno kontrolisati uslovi u njima. Sprečiti mehaničke povrede i oštećenja od insekata.
Obavezno odvojiti rod od prošlogodišnjeg roda.
Ne skladištiti kukuruz na betonu da ne bi došlo do pojave kondenzacije. Skladišni prostor mora imati neometan protok vazduha odnosno obezbeđeno aktivno ili pasivno provetravanje.

Održavati odgovarajuću temperaturu u skladištu. Temperatura i relativna vlažnost vazduha u skladištima utiču i na sastav mikoflore zrna. Gljive se u skladištu na temperaturi 5-10 °C razvijaju veoma sporo, a na temperaturi iznad 20 °C veoma brzo.

Redovno pratiti pojavu truleži na klipu i zrnu i odbaciti bolesne klipove. Trulež klipa u zavisnosti od prouzrokovača može biti različite boje – zelene, bele, crne ili jarko crvene. Za sada ne postoje fungicidi koji su efikasni u sprečavanju razvoja gljiva na zrnu kukuruza za ljudsku upotrebu. Registrovano je nekoliko preparata, pod različitim imenom, na bazi organskih kiselina, kao što su propionska i izobuterna kiselina ili mešavine ovih kiselina s amonijum izobutiratom. Ove kiseline ne odstranjuju prethodno nastale mikotoksine na zrnu, ali mogu zaustaviti razvoj gljiva i time dalju biosintezu mikotoksina.

Izvor: www.uzb.minpolj.gov.rs

Pripremila Snežana Jović

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede