Setva uljane repice i potrebna količina semena za optimalan sklop

uljana repica 22

Na našim poljima ratari sve češće seju uljanu repicu. Ukoliko ste se odlučili da je proizvodite podsećamo kako uspešno da obavite setvu i koja formula služi za izračunavanje količine semena za optimalni sklop biljaka.

Najvažnije je da za setvu koristimo kvalitetno seme, jer je u njemu potencijal za prinos.

U našim agroekološkim uslovima optimalni rok za setvu uljane repice je u periodu od prvog do dvadesetog septembra. Setvu obaviti u redove sa međurednim razmakom 20-30 cm. Na prinos semena nepovoljno utiče i prerana i prekasna setva.

Prerana ili prekasna setva uljane repice

Prerana setva može usloviti razvoj prebujnog useva. Biljke će tokom jeseni izdužiti stabljike i kao takve biće neotporne na zimske uslove.

Prekasna setva podrazumeva da biljke u zimu ulaze nedovoljno razvijene, sa malo rezervnih materija u korenu i stablu, pa lakše izmrzavaju. Regeneracija ovakvih biljaka u proleće je sporija.

uljana repica mlada

Uspešna setva uljane repice podrazumeva optimalan sklop 

Za optimalan sklop neophodno je da se za svaku sortu odredi potrebna količina semena za setvu, a to se postiže primenom sledeće formule:

 Ks= Bb x M x 100 / K x Č

Ks = količina semena, 

Bb = broj biljaka na m2, 

M = masa 1000 semena u gramima, 

K = klijavost,        

Č = čistoća 

Zavisno od sorte potrebno je upotrebiti 2,5-3,5 kg semena po hektaru. Ova količina semena treba da obezbedi 60-65 biljaka na m2 posle nicanja ili 50-55 biljaka na m2 u žetvi.

Veoma sitno seme uljane repice uslovljava i dubinu setve koja se kreće 1,5-2,5 cm.

seme uljane repice

Važno je znati da uljanu repicu ne treba sejati posle gorušice, suncokreta, soje, graška, mahunarki i deteline, jer je podložna bolestima i insektima koji prezimljavaju u ostacima tih kultura.

Dobri predusevi su strna žita, rano povrće, rani krompir.

I još nešto: setveni sloj treba da bude sitnomrvičast, jer je i seme sitno, te treba izbegavati setvu u sveže poorano zemljište.

SAZNAJTE I KOJE SU PREDNOSTI GAJENJA ULJANE REPICE

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede