Sabijenost zemljišta

orac

Sabijenost zemljišta negativno utiče na rast i razvoj biljaka, što implicira smanjenje prinosa. Izbegavajmo obradu zemljišta kada je ono prevlažno.

Zemljišta teškog mehaničkog sastava sadrže visok sadržaj gline i daleko su podložnija sabijanju u poređenju sa zemljištima lakšeg mehaničkog sastava sa više peska.

 

Obrada zemljišta nudi samo kratkoročna rešenja, a kao najbolja rešenja su preventivne mere koje sprečavaju sabijanje zemljišta. Upotreba pluga ili tanjirača deluje na sabijanje zemljišta, a naročito ako se konstatno obrađuje u istom smeru, a što je još važnije na istu dubinu. Sabijeno zemljište ima puno simptoma, a pouzdan znak sabijenosti predstavlja:

  1. vidljivi tragovi točkova u usevu;
  2. deformisano korenje (najčešće raste i razvija se horizontalno umesto vertikalno);
  3. zadržavanje vode na površini zemljišta
  4. povećana potrošnja energenata pri obradi zemljišta (potrebno više snage);
  5. usporen rast biljaka (zbog vode i/ili hraniva);
  6. smanjenje prinosa.

Kako sprečiti prekomernu sabijenost zemljišta?

Najbolji lek za smanjenje sabijenosti je izbegavanje obrade zemljišta dok je ono prevlažno.

Izbor oruđa obrade zemljišta predstavlja vrlo bitnu stavku u prevenciji sabijanja, s obzirom da plug i tanjirača dovode do stvaranja „plužnog đona” posebno ako se duži niz godina obrađuje na istu dubinu. Oranjem se takođe u zemljište inkorporiraju žetveni ostatci što pozitivno deluje na biogenost zemljišta, ali budući da žetveni ostaci ne ostaju na površini negativno deluje na niz drugih procesa i pojava u zemljištu (npr. pojačana erozija, slaba biogenost površinskog sloja zemljišta…).

Kako bi se što više smanjilo gaženje po jedinici površine zemljišta, trebalo bi koristiti šire pneumatike, kao i duple točkove, ali i smanjiti osovinski pritisak.

Autor: Mr Anka Kačarević

psss.rs

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede