Podrivanje i razrivanje – 5 prednosti

podrivanje 1

Podrivanje i razrivanje su operacije osnovne obrade zemljišta. Efekti rada su slični, jer se ovim operacijama zemljište seče, sitni i drobi, ali se ne prevrće.

Osnovna obrada je duboka obrada zemljišta kojom se zahvata sloj zemljišta u kome se razvija najveća masa korenovog sistema biljaka. Cilj je stvaranje rastresitog, biološki zrelog, što je moguće dubljeg sloja.

Razlika između podrivanja i razrivanja je u tome što podrivanje podrazumeva dublju obradu, najčešće 60-100 cm. Osnovna obrada na dubini 20-50 cm je razrivanje.

Prednosti podrivanja i razrivanja

Prednosti ove dve operacije u odnosu na oranje su:

  1. razbijanje plužnog đona i na taj način poboljšavanje vodno-vazdušnog režima zemljišta,
  2. rastresanje i provetravanje zemljišta,
  3. bolja poravnatost,
  4. nema razora i naora (ne mora se deliti parcela na zagone),
  5. pogodne za suva zemljišta.

Osim toga, ističe se manja potrošnja energije za rad u odnosu na oranje i to čak do 40 odsto. Razrivači i podrivači su jeftiniji od plugova, pogodni su za agregatiranje oruđima za dopunsku obradu, a i održavanje je jednostavno.

Nedostaci su što prilikom rada slabije uništavaju korove i oni ostaju na površini.

podrivanje stari
Foto: pixabay.com

Kada podrivati ili razrivati?

Ove dve operacije ne treba raditi kada je zemljište prevlaženo kako bi se izbeglo lepljenje zemlje za noževe. U tom slučaju neće biti ni drobljenja ni rastresanja, što jeste cilj upotrebe ovog oruđa. Najbolje vreme za rad je jesen.

Čizel plugovi su razrivači koji imaju dvostrane klinove (motičice) koje se u odnosu na držače nalaze pod uglom od 50 stepeni. Motičice su raspoređene na rastojanje od 30 cm u dva reda po šahovskom rasporedu. Nosači motičica mogu biti čvrsti, koji se u toku rada ne pomeraju, ili elastični koji se pomeraju u smeru kretanja ili bočno u odnosu na pravac kretanja. Oblik motičica može biti strelast, krilat, ravan, gletast ili u obliku pačije noge.

podrivanje podrivac

Odnos dubine rada i razmaka klinova

Od razmaka motičica i dubine rada zavisi stepen obrađenosti zemljišta.

Ako je razmak motičica jednak dubini rada, tada će na dubini obrađenog profila ostati deo zemljišta u vidu trougla koji nije obrađen. Ako postoji i drugi red noževa, onda se ovaj trougao razbija. Sloj neobrađenog zemljišta u vidu trapeza javlja se ukoliko je razmak motičica veći od dubine rada. Oruđa za podrivanje i razrivanje konstruišu se tako da je razmak između motičica jednak dubini rada. Kod razrivača one su raspoređene u šahovskom rasporedu.

Dubina rada se određuje kopanjem profila kako bi se utvrdila pozicija plužnog đona i zbijenost zemljišta. Odluka o dubini rada zavisi i od zahteva biljaka koje ćemo uzgajati.

Šta je krtična drenaža?

Jedan od načina da se popravi vodno-vazdušni režim teških zemljišta je krtična drenaža. Na motičicu podrivača se dodaje radno telo u vidu valjka, lopte (đuleta). Zadatak je da iza njega ostane kanal, koji služi za prikupljanje viška vode na ovim zemljištima i njihovu drenažu. Krtična drenaža se mora ponavljati svakih nekoliko godina.

Poslednjih godina poljoprivrednici se opredeljuju za podrivanje. I pored prednosti koje su navedene, jedan broj stručnjaka smatra da podrivač ne može zameniti plug. Oranje je, smatraju, obavezna mera obrade zemljišta. Drugi smatraju da se može i izostaviti. Ono u čemu se i jedni i drugi slažu je da način na koji će se uraditi osnovna obrada treba odrediti na osnovu tipa zemljišta i useva koji će biti posejan ili posađen na paceli.

Prilikom kupovine podrivača treba voditi računa o potrebama svog gazdinstva, tipu zemlje koji se obrađuje, ratarskim kulturama koje planiramo sejati i traktorima koje već imamo. Pogrešna procena može dovesti do toga da težina podrivača ne odgovara traktoru ili da ima neodgovarajuće motičice za tip zemlje koji obrađujemo.

Možda Vas zanimaju i ove teme: Plužno telo – Pravilan izbor olakšava oranje i štedi gorivo, Zašto je oranje značajno za prolećnu setvu i kada je optimalno vreme za ovu operaciju

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede