Podešavanje dužine markera sejalice uz korišćenje formule

sejalica kukuruz

Na koji način pravilno podesiti dužinu markera i koju formulu koristiti za izračunavanje dužine markera?

Prilikom setve potrebno je da razmak između dva susedna prohoda sejalice bude jednak međurednom razmaku sekcija sejalice, odnosno razmaku između redova.

Na koji način pravilno podesiti dužinu markera i koju formulu koristiti za izračunavanje dužine markera? Prenosimo savete Željka Lazića dipl. inženjera PSSS.

Podešavanje dužine markera sejalice

Podešavanje dužine markera se vrši pomoću formule:

L= A (n + 1 ) – B
              2
gde je:

L – dužina markera;
A – razmak između redova;
n – broj redova;
B – rastojanje prednjih točkova traktora.

Primer izračunavanja dužine markera

Razmak između redova je 75 cm, broj redova 4, razmak prednjih točkova traktora 140 cm.

Dužina markera po formuli je 117,5 cm.

VAŽNO

– Dužina markera meri se od sredine ulagača krajnje sekcije sa jedne i druge strane sejalice do diska markera .

– Dužinu lanca podesiti tako da vrh diska markera bude u nivou ulagača semena, kada je sekcija deblokirana – stavljena u radni položaj, a podignuta na hidraulik traktora

– Dužina čeličnog užeta na ručici za stavljanje u radni položaj treba da bude takva da disk markera koji nije u radu bude podignut od zemlje 20 cm

– Kada se sejalica transportuje, sekcije treba postaviti u zabravljen – blokiran položaj, tako što ćemo opružno opterećenu, dvokraku ručicu u obliku slova „L“ povući unazad. Sekciju podizati u vis sve dok se sama ne blokira. Deblokiranje se vrši potiskivanjem ručice napred i ručno podizanje sekcije sejalice u vis.

Foto: A.M.

PREPORUČUJEMO VAM I TEKST O PREDSETVENOJ PRIPREMI ZEMLJIŠTA ZA SETVU KUKURUZA

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede