Plodored u ratarskoj proizvodnji

redovi mladog kukuruza

Uspešnu organizaciju biljne proizvodnje podrazumeva i obavezno planiranje plodoreda. U uslovima intenzivne proizvodnje skoro da nema klasične monokulture,

redovi mladog kukuruza

već se primenjuje kratkotrajna monokultura.

Plodored u biljnoj proizvodnji predstavlja smenjivanje useva u vremenu i prostoru. Pravilnim plodoredom se čuva plodnost zemljišta, smanjuje zakorovljenost, pojava bolesti i  štetočina. Monokultura predstavlja sistem proizvodnje nekog useva na jednoj parceli duži niz godina.

Na našem području u monokulturi se najčešće proizvode kukuruz i pšenica i može da traje do pet godina. Proizvodnju u monokulturi prati jača zakorovljenost, pojava biljnih bolesti i štetočina, što prouzrokuje smanjenje prinosa. Brojnim istraživanjima je utvrđena tendencija neprekidnog smanjivanja prinosa svih useva kada se oni gaje u monokulturi, naročito ako izostane odgovarajuća priprema zemljišta, đubrenje i zaštita. 

Posebno negativno dejstvo gajenjem u monokulturi iskazuju: šećerna repa, suncokret, lan, pa se ove kulture u monokulturi vrlo retko gaje, već se preporučuje da one dođu na istu parcelu tek nakon nekoliko godina.

Izbor preduseva zavisi od bioloških osobina biljaka, sklonosti ka istim bolestima i štetočinama i potrebe za obradom. Preporuka je da biljke koje napadaju iste bolesti i štetočine treba razdvojiti u dužem vremenskom periodu.

U plodoredu treba voditi računa i o smenjivanju kultura koje zahtevaju dublju sa onima koje zahtevaju pliću obradu zemljišta. 

Autor: Jelena Stojiljković

psss.rs

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede