Kultivacija je vrlo važna mera nege useva kukuruza

kukuruz mali korovi

Međuredna obrada, kultivacija ili špartanje
kukuruz mali korovi
jedna je od najznačajnihjih mera nege useva kukuruza. Njome se postiže provetravanje površinskog sloja zemljišta, pogotovo u uslovima visoke vlage ili u slučaju zabarivanja zemljišta.
U uslovima suše na ovaj način čuva se vlaga u dubljim slojevima, jer se kultivacijom prekida kapilaritet zemljišta i sprečava isparavanje vode.
Kultiviranjem se takođe vrši i razbijanje zemljišne pokorice, koja negativno utiče na gajene biljke. Time se vrši rastresanje površinskog sloja zemljišta pa se voda ravnomernije upija i sprečava se gubljenje vlage.
Međurednom obradom zemljišta u usevu kukuruza vrši se i suzbijanje korova i provetravanje zemljišta, što pozitivno utiče na intenziviranje mineralizacije organske materije u zemljištu.
Međuredna kultivacija je od posebnog značaja u organskoj biljnoj proizvodnji u kojoj nije dozvoljena primena klasičnih herbicida.
Neophodno je odrediti adekvatnu zaštitnu zonu za kultiviranje, odnosno, ostaviti desetak cm s obe strane reda neobrađeno, pri čemu kod kukuruza u ranijim fazama ta zona može biti uža, a u kasnijim šira.
Prvo međuredno kultiviranje kod kukuruza može se obaviti već kada kukuruz iznikne, odnosno kada se ukažu redovi. Naredna kultiviranja, u zavisnosti od potrebe, drugo i treće trebalo bi vršiti do sklapanja redova, odnosno dok je omogućeno normalno kretanje traktora i agregata za kultiviranje kroz usev.
Dubina kultiviranja zavisi od uzrasta kukuruza, pri čemu je u fazi od 3 do 5 listova dubina manja i obrnuto.
Različita je i brzina kretanja traktora – kod nižeg kukuruza sporija, a u kasnijim fazama razvića biljaka – veća brzina. Ukoliko je brzina kretanja suviše velika, a biljke niske u porastu veoma često može doći do zatrpavanja biljaka. Takođe potrebno je voditi računa o dubini rada ove agrotehničke mere, ali isto tako i širini zaštitne zone, kako ne bi oštetili koren ili stablo biljaka.
Dubina međuredne kultivacije treba da bude različita u zavisnosti od intenziteta zakorovljenosti i faze razvića biljaka kukuruza. Prva kultivacija obavlja se na dubini 10-12 cm, druga na 6-8 cm i treća 5-6 cm.
Broj kultiviranja zavisi od uzrasta biljaka i količine padavina. Preporuka je da kukuruz treba kultivirati posle svake obilnije kiše, kako bi se konzervirala vlaga, dodao vazduh korenovom sistemu i razbila eventualna pokorica, sve dok traktor može ući u njivu, a da ne ošteti usev, ali ne manje od dva puta.
Prilikom međuredne kultivacije obično se i izvodi prihranjivanje biljaka kukuruza azotnim đubrivima.
Srđan Cvetković, dipl. inž. poljoprivrede
psss.rs
POVEZANI TEKST: Prihranjivanje i međuredna obrada useva kukuruza

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede