Kukuruz šećerac sejati od druge polovine aprila do polovine jula

kukuruz secerac

Potrošnja kukuruza šećerca se poslednjih godina i kod nas povećava.

Kukuruz šećerac ima, u odnosu na druge kukuruze, veći sadržaj šećera zbog usporene transformacije šećera u skrob. Šećerac može biti toliko sladak da ga koristimo i bez termičke obrade, pa ga možemo jesti odmah nakon berbe.

Sada je vreme za setvu kukuruza šećerca, a Ljubodrag Pantelić iz PSSS podseća na važne korake u proizvodnji.

Šećerac traži plodna zemljišta i navodnjavanje

Kukuruz šećerac dobro uspeva na prirodno plodnim strukturnim, humusnim i dubokim zemljištima koja su obezbeđena vlagom.

Optimalna pH reakcija zemljišta je slabo kisela do neutralna.

Nije preporučeno gajenje u monokulturi, kako bi se izbegle bolesti i štetočine, a delom zbog degresivnog delovanja monokulture.

Treba ga gajiti u uslovima gde je omogućeno navodnjavanje.

Minimalna temperatura za nicanje je 10 ºC, optimalna 29 ºC, najbolje rezultate u proizvodnji možemo postići na temperaturama 25-29 ºC. Biljka izmrzava na temperaturama od -1 do -2 ºC.

Đubrenje zemljišta treba raditi prema rezultatima agrohemijske analize.

Prihranjivanje obaviti 1-2 puta prema urađenoj analizi. Prvo prihranjivanje izvodimo kada biljke odrastu 10-15 cm u visinu, drugo kada biljke budu u porastu oko 40-50 cm. Najbolji efekat se postiže kada nakon prihranjivanja površinski sloj zemljišta plitko okopamo ili kultiviramo.

Setva šećerca sukcesivna

Setvu obavimo tokom druge polovine aprila do polovine jula i to sukcesivno, kako bi se omogućio duži period berbe svežih klipova.

Setva se obavlja svakih 15 dana. Sledeća se obavlja kada prethodno posejani kukuruz nikne.

Za setvu je potrebno obezbediti 12-15 kg semena, što zavisi od krupnoće semena, vremena setve i klijavosti semena.

Najčešće se seje u redove 70×20 cm ili 95×25 cm.

Raniji hibridi se seju gušće, a kasniji ređe.

Dubina setve se podešava na 4-5 cm.

Da bi se klijanje odvijalo ujednačeno i brže, pripremu zemljišta obavimo što bolje.

Pre setve u zemljište uneti insekticide za suzbijanje krtičnjaka i podgrizajućih sovica.

Takođe se moraju koristiti herbicidi za suzbijanje korova (najbolje posle setve i pre klijanja useva).

Berba šećerca

Veoma je važno da se klipovi oberu pravovremeno. Klip koji još nije stasao poznaje se po nedovoljno poraslim zrnima i vodnjikavim sadržajem u njima.

U mlečnoj zrelosti zrna „najedraju“, puna su mlečnog soka i šećera koji brzo sa nastupanjem voštane zrelosti, prelazi u skrob. Klip se mora brati u fazi mlečne zrelosti u kome se sa tom operacijom kasnilo.

Sadržaj šećera je najveći izjutra do 10 sati kada treba obaviti i berbu.

U ubranom klipu nastavlja se proces preobraćanja šećera u skrob i taj proces je mnogo brži ukoliko je temparatura viša. Zbog toga se ubrani klipovi moraju odmah konzervisati ili upotrebiti. Duže transporte obavljati u hladnjačama.

Prinos kukuruza šećerca je 8-20 t/ha klipa ili 25 t/ha zelene mase za ishranu stoke.

Kombinacijom hibrida, rokova setve, izbora parcele i navodnjavanjem kampanja berbe može trajati dva meseca.

Foto: pixabay.com

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede