Kukuruz: Potreba za vlagom

kukuruz jul 2017

U vrelim danima kada je insolacija velika i kada nedostatak zemljišne vlage ozbiljno ugrožava opstanak biljaka na poljima, svi smo svesni značaja zalivanja i konstrukcija zalivnih sistema.

Ne moramo ponavljati kako navodnjavamo tek delić poljoprivrednog zemljišta i kako je kupovina sistema za polivanje za mnoge nedosanjan san.

Ako planirate da zalivate kukuruz, saznajte više o potrebama kukuruza za vlagom u narednom tekstu, koji je pripremio Srđan Cvetkovć, dipl. inženjer poljoprivrede.

Potrebe kukuruza za vlagom

Prinos kukuruza u našim agroekološkim uslovima variraju od godine do godine u vrlo širokom rasponu u zavisnosti od količine i rasporeda padavina u vegetaciji kukuruza.

Prosečne potrebe kukuruza za vodom su:

  • april 35 mm,
  • maj 90 mm,
  • jun 95 mm,
  • jul 120 mm,
  • avgust 75 mm i
  • septembar 40 mm, 
  • ukupno 450 mm.

Prosečan nedostatak padavina u vegetaciji kukuruza iznosi oko 200 mm.

Najveće potrebe za vodom kukuruz ima u fazi cvetanja

U 2017. godini deficit vlage do sada već premašuje pomenutu količinu, pa su procene da će ovogodišnji rod kukuruza biti prepolovljen u odnosu na prošlogodišnji.

Posledice suše na smanjenje prinosa prvenstveno zavise od dužine perioda bez padavina,visine temperature vazduha, vodnog režima zemljišta i stepena tolerantnosti prema suši, ali i od nivoa primenjene agrotehnike.

Kukuruz najveće potrebe za vodom ima u fazi cvetanja, pa nedostatak vlage u tom period najviše utiče na smanjenje prinosa.

U toj fazi kukuruz je najviše osteljiv na nedostatak vlage, jer se takoreći istovremeno formiraju muške i ženske cvasti koje mogu biti udaljene od 30-40 cm pa do jednog metra.

U uslovima vazdušne suše polen se suši i nema oplodnje ili je ona delimična.

Zato se biljka sama štiti tako što se svila pojavljuje kasnije u odnosu na metlicu, čime se skraćuje njeno izlaganje štetnom delovanju suše.

U takvim uslovima efekat navodnjavanja na povećanje prinosa kukuruza može da iznosi 30 % i više, u zavisnosti od godine.

Proizvođači koji imaju mogućnost trebalo bi da navodnjavaju kukuruz od sredine jula i u toku avgusta. Prosečno je potrebno obaviti 2-4 zalivanja sa zalivnom normom od 30- 40 mm po kvadratnom metru.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede