Jari ječam sejati na dubinu 3-5 cm, a izabrati odgovarajuću sortu zavisno od namene

jecam

Jari ječam, kao i ozimi koristi se najviše u stočarstvu, pivarstvu a vrlo retko za ljudsku ishranu.

Jari ječam, iako ne zauzima značajne površine, ima zapažen značaj za poljoprivrednu proizvodnju. Najviše se koristi u spravljanju stočne hrane. Zbog velike hranidbene vrednosti naši poljoprivredni proizvođači ga izuzetno cene. Koristi se najviše u obliku prekrupe u smeši sa ostalim žitaricama ali može i kao kabasta stočna hrana u zelenom stanju ili kao seno, piše agronom Miloš Nikoletić.

Obično ga naši poljoprivredni proizvođači gaje i zauzima parcele slabijeg kvaliteta mada mu odgovaraju i plodna zemljišta sa PH vrednošću od 6,5-7,2. Treba izbegavati da zauzima mesto posle strnih žita i travno legumonoznih smeša. Dobri predusevi su okopavine kao krompir, suncokret, kukuruz kraće vegetacije i zrnene mahunarke.

Agrotehnika proizvodnje jarog ječa je uglavnom ista sa agrotehnikom ozimog osim u nekim parametrima.

Jari ječam prihraniti nakon saveta stručnog lica – Izbegnimo poleganje

Đubrenje

Osnovnu obradu je najbolje izvesti u jesen i tada bi bilo dobro da se i unesu- zaoru preporučene količine mineralno kompleksnih đubriva. Količina đubriva je određena agrohemijskom analizom zemljišta i dobijenom preporukom kao i od projektovanog prinosa, podseća Nikoletić.

Ako nije urađena agrohemijska analiza zeljišta na parceli gde će se proizvoditi jari ječam uobičajno je da se pri osnovnoj obradi unese 60-80kg/ha N, 60-80 kg/ha P2O5 i 80-120 K2O . Osnovna obrada se izvodi na dubinu od 22-25 cm. Uglavnom celokupna količina đubriva se unosi pre setve. Ne treba bez saveta stručnog lica za ishranu bilja praktikovati prihranu jarog ječma azotnim đubrivima kako bi se umanjila mogućnost poleganja useva jarog ječma.

Setva deklarisanim semenom

Setva se obavlja što ranije praktično kada vremenski uslovi i stanje zemljišta (čim može da se uđe u njivu) dozvoli krajem februara i tokom marta. Setvena norma jarog ječma se kreće do 450 klijavih zrna po m². To je obično oko 180 kg/ha deklarisanog semena. U setvi ječma obavezno koristiti deklarisano seme kupljeno kod proizvođača ili u prodajnim objektima koji imaju pravo prodaje semenske robe i čuvati fiskalni račun i deklaraciju proizvoda za slučaj reklamacije.

Dubina setve se kreće od 3-5 cm što zavisi od predsetvene pripreme, vlažnosti i tipa zemljišta. Veća dubina setve se primenjuje pri sušnim uslovima i na lakšim zemljištima,a plića na vlažnim i teškim zemljištima. Jari ječam klija na temperaturi od 1 do 2 ºC i izdržava kratkotrajne mrazeve od -4 do -5 C. Dosta ekonomično troši vodu pa u aridnijim oblastima ima sigurniji prinos od ostalih žita.

Žetva se obavlja na kraju voštane zrelosti. Žetvu jarog ječma započeti kada se vlaga zrna spusti ispod 14% vlage. Ukoliko je vlažnost zrna iznad 14% vlage mora da se vrši dosušivanje, zaključuje savetodavac PSSS Nikoletić.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede