Izmenjen rok za podnošenje zahteva za ugovaranje razmene đubriva i pšenice

punjenje rasturaca mineralnog djubriva

Izmenjen rok za podnošenje zahteva na Javni poziv za prikupljanje zahteva za naturalnu razmenu

Republička direkcija za robne rezerve objavila izmenu Javnog poziva za prikupljanje zahteva za naturalnu razmenu od 4.000.000 kg minealnog đubriva NPK (6:24:12) za merkantilnu pšenica roda 2020. i 2021. godine, objavljenog 31. avgusta 2020. godine.

Izmenjen je rok za podnošenje zahteva za ugovaranje robne razmene.

Direkcija će zahteve za ugovaranje robne razmene primati počev od 17. februara 2021. pa do konačne raspodele raspoložive količine mineralnog đubriva.

Naturalna razmena

Razmena je omogućena za fizička lica – nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, ovlašćene skladištare Direkcije, zemljoradničke zadruge i ostala pravna lica.

Za razmenu 4.000.000 kg mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za merkantilnu pšenicu roda 2020. i 2021. godine je Republička direkcija za robne rezerve oglasila prikupljanje pismenih zahteva.

Paritet za razmenu

Razmena mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za merkantilu pšenicu roda 2020. i 2021. godine će se vršiti pod sledećim uslovima:

-1 kg mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za 1,80 kg merkantilne pšenice roda 2020. godine;
-1 kg mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za 2,00 kg merkantilne pšenice roda 2021. godine.

Ko ima pravo da podnese zahtev za razmenu?

Pravo na razmenu imaju:
– fizička lica – nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
– ovlašćeni skladištari Direkcije;
– zemljoradničke zadruge,
– ostala pravna lica.

Pravo na razmenu imaju zemljoradničke zadruge i pravna lica koja su registrovana u Agenciji za privredne registre sa šifrom pretežne delatnosti 0111 – gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

Zahtev za razmenu treba da sadrži sledeće podatke i dokaze:

– Osnovne podatke o podnosiocu zahteva (pun naziv privrednog subjekta,
PIB, matični broj, tačna adresa, lice za kontakt, sa brojem telefona);
– Količina mineralnog đubriva NPK (6:24:12);
– Rod merkantilne pšenice;
– Izvod o registraciji privrednog subjekta izdat od Agencije za privredne registre, ne stariji od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva;

Zahteve podnosioca koji su u sudskom sporu sa Direkcijom, koji imaju neizmirene dospele obaveze prema Direkciji, neće se uzeti u razmatranje.

Republička direkcija za robne rezerve 
11000 Beograd, ul. Dečanska br.8a

Bliža obaveštenja:
– 011/3239-992; e-mail: ljiljana.ilic@rdrr.gov.rs
– 011/3349-831; e-mail: helena.zugic@rdrr.gov.rs

Saznajte više o POZIVU 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede