Dopunska (predsetvena) obrada zemljišta

Setvospremac 2

Dopunska obrada pred setve se oslobađa zemljište od korova, utiče na pojačanu mikrobiološku aktivnost zemljišta, poboljšan toplotni režim zemljišta…

Posle obavljene osnovne obrade zemljišta oranični sloj zemljišta još nije doveden u stanje koje je povoljno za setvu. Osnovnom obradom se ne može postići potrebna rastresitost oraničnog sloja zemljišta, a tada seme neće imati dobar kontakt sa zemljištem i biće nezaštićeno od vetra, niskihtemperatura, ptica. Takođe, može doći i do pojave korova pa se zbog svih ovih razloga pribegava dopunskoj obradi zemljišta.

Ovaj način obrade se obavlja pre setve, pa se zbog toga često naziva i predsetvena obrada zemljišta.Glavni cilj dopunske obrade zemljišta je stvaranje povoljnih uslova (što ravnija površina zemljišta, rastresit i usitnjen sloj zemljišta do 15 cm, dobre strukture) za smeštaj, klijanje semena i nicanje ponika.

Pored toga dopunskom obradom se postiže oslobađanje od korova, dobra vlažnost, dobra aerisanost, pojačana mikrobiološka aktivnost zemljišta, poboljšan toplotni režim zemljišta. Rastresanjem zemljišta oruđima za predsetvenu obradu stvaraju se krupne pore koje obezbeđuju bolji priliv vazduha u zemljište. Na ovaj način se omogućava brže zagrevanje sloja zemljišta u koji će biti smešteno seme. Istovremeno se prekida kapilaritet i čuva vlaga u dubljim slojevima zemljišta.

traktor setvostremac

Ukoliko se vrši setva useva čije je seme vrlo sitno i koje se seje jako plitko 2-3 cm (lucerka, crvena detelina, šećerna repa), potrebno je obezbediti da ovaj sloj zemljišta sadrži dovoljno vlage. To se postiže valjanjem, pri čemu se do određene dubine smanjuje broj makropora a povećava broj mikropora kroz koje voda može ascedentnim putem (iz dubljih vlažnijih slojeva ka plićim suvljim slojevima zemljišta) dospeti do semena.

U slučaju da je zemljište težeg mehaničkog sastava (hladnija i vlažnija zemljišta) mere dopunske obrade zemljišta treba obavljati u smeru oslobađanja viška vode u proleće i bržem zagrevanju zemljišta radi poštovanja optimalnih rokova setve.

Pošto je jedan deo hraniva unet sa osnovnom obradom zemljišta, jedan deo hraniva je potrebno uneti kroz primenu mineralnih đubriva sa predsetvenom pripremom u zonu neposredne blizine semena. Ova hraniva treba da omoguće dobar rast useva u početnim fazama razvoja, ali ona imaju uticaj i na dobijanje željenog prinosa. Ova obrada je vrlo značajna za sva zemljišta jer se rastresanjem ubrzava razgradnja organske materije koja je preostala od preduseva u cilju njene što brže mineralizacije i na taj način omogućavanja lakopristupačnih oblika biljnih hraniva.

Dopunska predsetvena obrada za dobru strukturu zemljišta

Dopunskom obradom je potrebno nastojati postići i održanje postojeće dobre strukture sloja zemljišta u kome će se nalaziti seme. Za obradu u poljoprivredi najpogodnija su strukturna zemljišta koja se sastoje od čestica čije se dimenzije kreću od 1 do 10 mm i odgovaraju zrnasto-mrvičastoj strukturi koja je karakteristična za zemljišta tipa černozema.

Neodgovarajućom obradom zemljišta (teškim traktorima sa uskim pneumaticima, neodgovarajućom brzinom) i pri nepovoljnoj vlažnosti zemljišta (veoma suvo ili vrlo vlažno zemljište), može doći do razbijanja veza između samih agregata zemljišta i oni se raspršuju u vrlo sitne praškaste agregate. Pri manjim kišama ovi agregati se jako vezuju stvarajući pokoricu koja može biti veliki problem pri nicanju biljaka.

Struktura zemljišta je veoma važna fizička osobina zemljišta i na njeno održanje i popravku utiče veliki broj različitih činilaca. Predsetvenom obradom zemljišta treba nastojati da se ne pokvari već postojeća struktura zemljišta.Posle predsetvene obrade neophodno je određeno vreme da se površina zemljišta stabilizuje da bi semenu bili dostupni svi neophodni činioci za njegov prelazak iz stanja mirovanja u aktivno stanje.

Za obavljanje dopunske obrade zemljišta postoji veliki broj različitih oruđa. Koje ćemo izabrati zavisi od stanja zemljišta, vrste useva koji gajimo i radnih osobina pojedinih oruđa. Danas se uglavnom koriste razna kombinovana oruđa koja izvode istovremeno dve, tri ili više operacija.

Autor: Valentina Aleksić, dipl. ing. melioracije zemljišta i voda
psss.rs

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede