Bolesti i štetočine u ratarskim usevima – obiđimo parcele!

Plamenjaca suncokreta

Vremenske prilike, ili tačnije, neprilike uslovile su pojavu bolesti ili štetočina u usevima suncokreta, kukuruza, soje.

Ratarima stručnjaci Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja savetuju da obiđu parcele i provere stanje biljaka.

Plamenjača na suncokretu 

Na biljkama suncokreta, zavisno od roka setve, razvijeno je od 7 do 8 listova.

Pregledom useva na lokalitetima (Kikinda, Mokrin) registrovane su biljke sa simptomima plamenjače (prouzrokovač Plasmopara helianthi).

Infekcija nastaje u periodu klijanja i nicanja useva, stablo je niže u odnosu na zdrave biljke, sa kraćim internodijama i zadebljalo. Sa naličja zaraženih listova pojavljuje se beličasta navlaka konidiofora sa konidijama.

Plamenjaca suncokreta

Foto: pisvojvodina.com

Preporuka

Preporuka zaštitara bilja proizvođačima je da pregledaju parcele. Ukoliko ustanove zaražene biljke potrebno ih je mehanički ukloniti kako ne bi došlo do sekundarnih infekcija.

Hemijske mere kontrole mogu se sprovesti preparatima na bazi aktivne materije metalaksil-M.

Najvažnija mera kojom se smanjuje rizik od pojave plamenjače je poštovanje plodoreda (najmanje 5 godina) kao i setva tolerantnih hibrida.

Na kukuruzu sveže položena jajna legla kukuruznog plamenca 

Merkantilni kukuruz, u zavisnosti od roka setve, je u fazi 8 i više listova.

Vizuelnim pregledom je registrovano prisustvo sveže položenih jajnih legla kukuruznog plamenca Ostrinia nubilalis na 8-15 % biljaka, saopštili su iz PIS-a.

Prag štetnosti kod merkantilnog kukuruza je prisustvo jajnih legala na 10 % biljaka, dok je kod semenskog kukuruza i kukuruza šećerca na 5 % biljaka.

 

Kukuruzni plamenac

Foto: pisvojvodina.com

Preporuka 

Preporučuje se pregled kukuruza i  po dostignutim pragovima treba uraditi tretman jednim od preporučenih insekticida na bazi:

  • hlorantriniprol Coragen 20 SC  0,15 l/ha ;
  • indoksakarb Avaunt 15 EC  0,25 l/ha 

Štetočine u usevima soje

Na području delovanja RC Sombor, soja se nalazi u fenofazi 4 do 7 listova razvijeno (po BBCH skali 14-17).

Vizuelnim pregledom useva soje registrovali smo prisustvo larvi stričkovog šarenjaka (Vanessa cardui) na 5 % biljaka kao larvi i oštećenja od sovice gama (Autographa gamma) na 3 % biljaka, koje pri masovnoj pojavi mogu dovesti do golobrsta useva u vidu oaza po polju

Preporuka zaštitara bilja PIS-a poljoprivrednim proizvođačima je da pregledaju svoje useve kako bi utvrdili nivo prisustva ovih štetočina.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede