Zaštita krompira od prouzrokovača plamenjače

krompir organski Soksic Taras

Zaštita krompira tamo gde su stvoreni uslovi za infekciju.

Usevi krompira se u zavisnosti od sortimenta i vremena sadnje nalaze u fazi pred sklapanje redova ili su već zatvorili redove.

Usevi namenjeni za ranu proizvodnju su u procesu vađenja.

Na svim lokalitetima gde su zabeležene padavine u periodu od 18. do 20. maja stvoreni su uslovi za ostvarenje infekcije krompira prouzrokovačem plamenjače (Phytophthora infestans).

U trenutnim uslovima temperatura, proces inkubacije ovog patogena može da traje od 5 do 7 dana.

S obzirom da su inkubacije u toku i da je ovo period intenzivnog porasta cime krompira, u narednih nekoliko dana se preporučuje primena nekog od fungicida koji u sebi imaju sistemičnu komponentu (propamokarb-hidrohlorid ili metalaksil-M) u kombinaciji sa kontaktnim fungicidom:

Silueta (propamokrb-hidrohlorid+mankozeb) 4l/ha,

Consento (propamokarb-hidrohlorid+fenamidon) 1,67-2 l/ha,

Kardinal plus (propamokarb-hidrohlorid+fluazinam) 2 l/ha,

Infinito SC (propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) 1,2-1,6 l/ha,

Ridomil Gold MZ 68 WG, Alijansa (metalaksil-M+mankozeb) 2,5 kg/ha,

Leonida (metalaksil-M+fluazinam) 0,5-0,6 l/ha.

Ukoliko do sada nisu sprovedene mere suzbijanja krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), preporuka je da se po utvrđivanju njihovog prisustva primeni neki od registrovanih insekticida.

U usevima mladog krompira koji se vade, ne preporučuje se primena hemijskih mera zaštite!

Izvor: PIS

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede