Sprečimo širenje plamenjače u usevima krompira i sačuvajmo biljke

krompir organski Soksic Taras

Za širenje plamenjače u krompiru povoljni vremenski uslovi.

Na području Srbije usevi krompira se nalaze u fazi od početka cvetanja do početka razvoja bobica.

Uslovi u kojima se odvija proizvodnja krompira, česte padavine, visoka vlažnost i povoljne temperature, izuzetno su povoljni za ostvarenje infekcija prouzrokovačem plamenjače krompira (Phytophthora infestans), navode u Prognozno-izveštajnoj službi zaštiti bilja.

Takođe, i u narednom periodu se najavljuju padavine i optimalne temperature za dalji razvoj i širenje navedenog patogena.

Krompir se nalazi u fazama razvoja kada se usporava intenzivni porast cime, te se proizvođačima u cilju zaštite useva, čim vremenski uslovi to dozvole, preporučuju hemijske mere zaštite nekim od fungicida:

Equation Pro WG, Elbrus, Espada (cimoksanil+famoksadon) u količini 0,4 kg/ha.

Sa navedenim fungicidima suzbija se i prouzrokovač crne pegavosti krompira (Alternaria solani).

Simptomi plamenjače krompira

Simptomi pojave plamenjače krompira

O simptomima piše Marinko Jovičić, inž. specijalista zaštite bilja psss.rs.

Simptomi su u početku u obliku vodenastih pega tamno zelene boje. Boja pega prelazi u žutu, posle čega se tkivo u okviru pega suši odnosno nekrotira.

Ukoliko se nastave povoljni uslovi za razvoj bolesti, nekroza lisnog tkiva se povećava sve dok ne zahvati celu lisnu masu.

Pege su sa naličja lista oivičene beličastim oreolom (micelija, konidiofore i konidije). Prisustvo beličastog oreola oko obolelog i uginulog tkiva je karakteristično za plamenjaču.

Na stablu se javljaju tamne pege koje se međusobno spajaju tako da čitava stabljika bude zahvaćena bolešću. U uslovima veće vlažnosti i umerenih temperatura micelija sa konidioforama i konidijama oko nekrotiranog tkiva je uočljivija.

Ukoliko beličasti oreol nije vidljiv, a nismo sigurni da li se radi o plamenjači, to možemo vrlo jednostavno proveriti na sledeći način. List sa nekrotičnim pegama se stavi na vlažan filter papir ili običan novinski papir u običnu čašu koja mora biti poklopljena. Ako se radi o plamenjači za oko jedan dan će se na rubnom delu pege na naličju lista javiti beličasti oreol.

Bolest može da se proširi i zahvati krtole. Na preseku krtole se uočava zaraženo tkivo u njenom površinskom delu, dubine do oko 15 mm. Boja obolelog tkiva je crvenkasto mrka, rđastog izgleda.

Ukoliko su uslovi povoljni za razvoj bolesti kod masovne infekcije gde nije primenjena adekvatna zaštita i na vreme, bolest zahvata celu biljku i čitav usev krompira može biti uništen.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede