Provetravanje plastenika neophodno za uspešnu proizvodnju

plastenik malo povrće krastavac
Sistem za provetravanje plastenika treba da obezbedi dovoljnu količinu svežeg vazduha za biljke.

Pod svežim vazduhom podrazumeva se ne samo čistoća i hemijski sastav vazduha, nego i smanjen sadržaj vodene pare u vazduhu. Drugi bitan faktor, koji se smanjuje provetravanjem je relativna vlažnost vazduha. Povećanjem relativne vlažnosti vazduha povećavaju se i rizici od pojave štetočina i bolesti. Velika većina oboljenja za svoj razvoj traži vlažnu sredinu, koja se preko relativne vlažnosti vazduha obezbedjuje. Eliminisanjem velike količine vlažnog vazduha indirektno se oslobađamo i potencijalnih oboljenja.
 
niz plastenika Carska basta
 

Odnos dužine i širine plastenika

Veoma bitna stvar za dobro provetravanje je odnos dužine i širine plastenika. Najpoželjniji odnos dužine i širine je 5:1. Postoje dva osnovna načina provetravanja plastenika, a to su bočno i krovno provetravanje.
 
Krovno provetravanje se smatra korisnijim, jer ulaskom svežeg vazduha dolazi do mešanja sa toplim vazduhom, koji se podiže na gore i izlazi kroz otvor. Na taj način dolazi do mešanja celokupne količine vazduha u objektu.
 
Bočno provetravanje ima boljeg efekta ako su otvori sa obe, uzdužne strane objekta.
 
Za efikasno prirodno provetravanje, ukupna površina otvora mora da iznosi najmanje 20 do 30 % od pokrivene površine zemljišta, a korišćenjem krovne ventilacije različite konstrukcije taj procenat može biti i do 50 %. Otvori mogu da se otvaraju ručno ili mehanizovano, sa ili bez automatskog uključivanja.
 
plastenik-provetravanje
 
Da bi se poboljšala cirkulacija vazduha i homogenizovala temperatura i sastav vazduha unutar objekta mogu se koristiti aksijalni ventilatori, koje karakteriše veliki protok vazduha.

Pravilo i preporuka je da se plastenici moraju što više provetravati. Ovo ne važi samo za letnji period, već tokom čitave proizvodne sezone, ali u skladu sa spoljnom temperaturom i fazom porasta biljaka.
 
Jelena Stojiljković, master inženjer poljoprivrede
psss.rs
Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede