Proizvodnja mladog krompira u plasteniku – Prva prodaja kreće krajem aprila

proizvodnja krompira

Proizvodnja mladog krompira u zaštićenom prostoru počinje tokom novembra i decembra kada se odvija sadnja. Prodaja kreće krajem aprila

Proizvodnja krompira u plasteniku tokom zimskog perioda poslednjih godina postaje sve zastupljenija, jer povrtari na tržište izlaze sa mladim krtolama krompira već tokom proleća (aprila i maja). O proizvodnji krompira u plasteniku piše Jelena Stojiljković, savetodavac PSSS Leskovac.

Proizvodnja mladog krompira u zaštićenom prostoru sve zastupljenija

U zavisnosti od planiranog plasmana, planira se i rok sadnje. U mnogim plastenicima već tokom novembra i decembra se odvija sadnja krompira, a njegova prva prodaja kreće krajem aprila. Međutim, za taj vid proizvodnje treba birati sorte koje se odlikuju kraćom vegetacijom.

Koristiti zdrav i kvalitetan sadni materijal

Krtole se pre sadnje obavezno naklijavaju. To se radi u prostorijama u kojima ima dovoljno svetlosti, a temperatura je 12-15°C.  Za sadnju se mora koristiti isključivo zdrav i kvalitetan sadni materijal. Nije preporučljivo uzimati sitnije krtole iz prethodne godine iz proizvodnje merkantilnog krompira, zbog opasnosti od prenošenja biljnih bolesti. Za proizvodnju mladog krompira važan je kvalitet krtola ranih sorti, zato što se za tu namenu uglavnom koriste sorte kraćeg perioda vegetacije.

Bitna odlika u proizvodnji krompira je to što se on u različitim uslovima brže ili sporije izrođava. To se, naravno, odražava na značajan pad prinosa. Zdrav sadni materijal za proizvodnju krompira je jako važan, jer se tako postižu visoki prinosi, dobrog kvaliteta. Upotreba kvalitetnog i zdravog, sortnog semena, uz primenu ostalih agrotehničkih mera u optimalnom roku pozitivno se odražava na dobijanje visokih prinosa.

krompir sa klicama

Saditi naklijale krtole

Posebnu pažnju je potrebno posvetiti naklijavanju semenskog krompira i to neposredno pre sadnje. Naklijavanje je proces tokom kojeg krtola krompira, posle faze fiziološkog mirovanja, prolazi niz procesa u kontrolisanim uslovima da bi dala zdrave i jake klice. Naklijale krtole imaju čitav niz prednosti u odnosu na one koje nisu podvrgnute procesu naklijavanja. Na taj način se dobijaju krtole čija je klijavost 100%. Krompir niče ranije, a nakon nicanja odmah dolazi do ukorenjavanja, i bržeg i ujednačenijeg rasta.

Za proizvodnju mladog krompira birati sitnije krtole

Prostor u kojem se odvija naklijavanje mora biti suv. To znači da u njemu ne sme biti vlage po zidovima, ali mora postojati i mogućnost provetravanja. Za proizvodnju mladog krompira treba birati sitnije krtole, jer one daju manji broj stabljika, a to doprinosi ranijem vađenju mladog krompira. Obično za naklijavanje treba planirati 30-35 dana za vrlo rane i rane sorte.

Primena pune agrotehnike neizostavna

Sadnja pripremljenih krtola obavlja se u dobro pripremljeno i nađubreno zemljište. Zaštitu krompira “za mlado” treba bazirati na preventivnim merama, koje podrazumevaju pre svega, upotrebu zdravog sadnog materijala i primenu pune agrotehnike (prvenstveno primena plodoreda). Hemijska zaštita za ovakakv vid proizvodnje nije neophodna i odvija se samo u slučaju pojave simptoma bolesti i štetočina. Tom prilikom birati preparate sa kraćom karencom, zavisno od planiranog vremena vađenja krompira, zaključuje Stojiljković.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede