Naklijavanje semenskih krtola

krompir u kosari

Semenske krtole moraju biti dobro pripremljene za sadnju. To podrazumeva probiranje krtola i odbacivanje onih koje su zahvaćene truleži.

 

Odabrane krtole treba staviti na naklijavanje, a pred samu sadnju izvršiti još jedno probiranje i odbacivanje krtola sa slabim klicama. Pod pravilno naklijalim krtolama podrazumevamo da je većina okaca na krtoli klijala i dala čvrste zelene klice koje se teško odvajaju od krtole i čija je dužina 1,5 do 2,5 cm.      

Krtole se naklijavaju tako što se 5 do 6 nedelja pre sadnje rasporede u tankom sloju u gajbice u osvetljenom prostoru pri temperaturi od 12 °C do 15 °C, na 85% do 90 % relativne vlažnosti vazduha. Prostorije za naklijavanje treba povremeno provetravati zbog povećane koncentracije ugljendioksida.      

Naklijale krtole, u odnosu na nenaklijane, imaju značajnu prednost, a glavne su:

– poboljšava se fiziološko stanje semenskih krtola, odnosno ubrzavaju se sve naredne faze rasta i razvoja za oko 15 dana, 

– blagovremeno se otkrivaju krtole sa nitavim klicama te se mogu izdvajati i tako smanjiti % zakržljalih biljaka i praznih mesta u gajenom usevu,          

– biljke ranije niču pa su manje izložene napadu bolesti, a naročito crnoj krastavosti,          

– biljke se brže ukorene i bolje iskorišćavaju zimsku vlagu,         

– povećava se prinos i procenat suvih materija u krtolama krompira.         

Nenaklijane krtole posađene u umereno vlažno i dovoljno toplo zemljište, dolaze u fazu klijanja i nicanja za 20 do 22 dana pri povoljnim vremenskim prilikama. Upotrebom naklijalih krtola za sadnju skraćuje se period od sadnje do nicanja biljke na 14 dana. Sadnjom krtola u hladno i vlažno zemljište produžava se period od sadnje do nicanja, čime se uvećava opasnost od pojave bolesti na matičnim krtolama kao i od udela praznih mesta u kasnijem periodu porasta krompira.

Autor: dr Mijodrag Đorđević

psss.rs 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede