Moljac paradajza – karantinska i ekonomski značajna štetočina

moljac paradajza

Moljac paradajza osim na paradajzu štete čini i na krompiru, plavom paradajzu, paprici, duvanu i pasulju

Moljac paradajza (Tuta absoluta) je izuzetno opasna, karantinska i ekonomski značajna štetočina u usevu paradajza, kada može za kratko vreme pričiniti i 100 % štetu na gajenim kulturama.

Kako izgleda i kako suzbiti moljca paradajza saznajemo od Mice Stajić, dipl. inž. zaštite bilja PSSS.

Osim na paradajzu štete pričinjava na krompiru, plavom paradajzu, paprici, duvanu i pasulju, kao i na korovskim biljakama – pomoćnici, daturi i dr.

Kako izgleda moljac paradajza?

Moljac je sivo-braon boje dužine oko 6 mm, sa rasponom krila do 10 mm.

Mužjaci su tamniji od ženki.

Jedna ženka može da položi 250-260 jaja. Moljac ima 10-12 generacija tokom godine.

Štete na paradajzu pričinjava larva – gusenica koja se hrani lišćem i stabljikom pri čemu pravi mine – hodnike, a unutar mina može se videti larva. Larva oštećuje i plodove, zrele i zelene. Na tako oštećenim plodovima dolazi do pojave sekundarnih parazita koji utiču na potpuno propadanje plodova koji nemaju nikakvu upotrebnu vrednost.

Suzbijanje

• Pojačan fitosanitarni nadzor nad prometom rasada i plodova,

• Primena preventivnih mera je obavezna,

• Veliki je broj biljaka domaićna
– štetočina ima sklonost prema paradajzu, ali oštećuje i krompir, plavi paradajz, papriku, duvan, pasulj, zatim korove – pomoćnicu, daturu i dr,

• Kvalitetna obrada zemljišta, iznošenje i uništavanje zaraženih biljnih ostataka nakon berbe,

• Ne koristiti i obavezno uklanjati i uništavati ambalažu u kojoj je uvežen plod ili rasad,

• Koristiti zaštitne mreže, postavljati feromonske, lovne klopke radi praćenja leta insekta,

• Teško se suzbija. Jedan od razloga je brz razvoj rezistencije na insekticide zbog velikog broja generacija i velike brojnosti, a drugi razlog je skriveni način života koji čini insekte nedostupnim delovanju insekticida.

• Nema adekvatnog preparata, a zbog sukcesivne berbe povrća ne mogu se uvek primenjivati pesticidi, zbog karence, odnosno ostataka pesticida u hrani.

Od preparata preporuka je da se primenjuje Vertimec (Abastate, Armada) + Match čime se deluje na jaja koja su položena ili će tek biti položena (Match) i na larve (Vertimec), kombinacija preparata Coragen i Vertimec (gotova kombinacija preparat Voliam Targo), Avaunt 15-SC, Affirm.

Uz ove insekticide uvek treba dodavati okvašivače. Tretiranje obavljati predveče.

• Primena bioloških mera borbe
– Primena parazita, predatora, kao i insekticida biološkog porekla.

Foto: PIS

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede